Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Uppsalas föreningsstämma 2022

09 juni 2022 Torsdagen den 19 maj hölls årets föreningsstämma. För första gången på två år fick vi träffas i en traditionell stämma, på Clarion Hotel Gillet i Uppsala.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för HSB Uppsala samt resultat- och balansräkning för koncernen. Styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Lena Rönnberg omvaldes till styrelsens ordförande och Anna Ahlin, Johanna Norberg Hägglund samt Daniel Callbo omvaldes som styrelseledamöter.
Valberedningens ordförande Agneta Gille omvaldes.

Föreningsgranskare Hans Frisk hade aviserat önskemål om att avsluta uppdraget och Erik Nordkvist valdes till ny föreningsgranskare.

Kvällen avslutades med middag.

Stämmoprotokoll finns att läsa här.