Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Rekordår för HSBs nationella verksamhet

12 april 2022 2021 blev ett rekordår för HSBs nationella verksamhet. En stark byggmarknad, hög byggtakt och lysande försäljningssiffror präglade året. HSB Dela lanserades i flera städer och HSB satte nya ambitiösa klimatmål.

– HSB ProjektPartner har kunnat gasa under 2021. Med nära 700 produktionsstarter och drygt 900 sålda bostäder överträffade de sina mål med råge. Det bidrar till att koncernen som helhet kan visa upp sitt bästa finansiella resultat hittills, säger Pernilla Bonde, vd HSB.

En annan framgång var HSB Dela – satsningen som underlättar för unga bosparare att komma in på bostadsmarknaden. Modellen lanserades i sju projekt och på tre nya orter.

– Vi är stolta över att kunna göra en så handfast insats för att hjälpa unga vuxna att köpa ett eget hem. Satsningen har dessutom uppmärksammats i många sammanhang, inte minst genom utmärkelsen Guldhemmet – årets innovation och publicitet i media, säger Pernilla Bonde.

Lanseringen av ISK-konto för bospararna i oktober var en annan efterlängtad nyhet.

Nya ambitiösa klimatmål

Under året tog HSB ett betydande kliv framåt på hållbarhetsområdet när förbundsstyrelsen beslutade att HSB ska ha netto noll klimatpåverkan i hela värdekedjan år 2040. Det är ett ambitiöst mål som ligger i enlighet med vad vetenskapen säger är nödvändigt.

– Klimatomställningen är en av vår tids viktigaste frågor och som Sveriges största boendeaktör har vi både ett ansvar och en möjlighet att göra skillnad.

Läs mer om HSBs nya klimatmål.

Året i siffror – några exempel

Årets resultat:
101 (58) mkr

Nettoomsättning:
1 201 (1 298) mkr

Antal produktionsstarter:
666 (433) bostäder

Antal sålda bostäder:
908 (752) st