Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hur ska er årsredovisning presenteras på stämman?

22 april 2022 Vår tjänst Bokslutpresentation innebär att HSB Södertörn sätter samman en presentation av bostadsrättsföreningens bokslut som ni kan använda på föreningsstämman.

Bokslutet presenteras i tydliga grafer och innefattar bland annat hur ränteutvecklingen sett ut, hur driftskostnaderna ser ut jämfört med tidigare år samt vilka större underhåll och investeringar som gjorts.

Presentationen levereras i PowerPoint-format och innehåller även ett talarmanus som underlättar för den som ska presentera bokslutet på föreningsstämman.

Vill du veta mer eller är intresserad av en bokslutspresentation? Kontakta din ekonom eller maila till ekonomer.sodertorn@hsb.se.