Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så blir din bostadsrättsförening stabil i oroliga tider

18 november 2022 När det ekonomiska läget känns svajigt är det lätt att känna oro – inte minst när det kommer till boendeekonomi. Men hur ska man som boende i en bostadsrättsförening tänka i oroliga tider? HSB är sedan lång tid tillbaka en stabil och trygg aktör på bostadsområdet som framhäver vikten av långsiktig planering.
Pensionärspar och småbarnspar promenererar utanför port vid flerbostadshus med utsikt mot vatten

Har din bostadsrättsförening fasta eller rörliga lån? Finns det en underhålls- och investeringsplan? Den senaste tiden tänker allt fler medlemmar i bostadsrättsföreningar på hur räntehöjningar och inflationen kommer att påverka boendekostnaderna.

Niklas Widebeck är analyschef på HSB Riksförbund och enligt honom finns all anledning för ägare av bostadsrätter att börja intressera sig för föreningens ekonomi. Samtidigt framhåller han att bostadsrättsföreningars sätt att arbeta redan i sig innebär en viss trygghet för medlemmarna.

– Jag tycker inte att man ska vara så orolig eftersom det är så långa cykler i boendet, det är ganska tröga system normalt sett. Det är styrelsen som sköter de stora dragen mellan årsstämmorna och måste ta ansvar för att man anpassar föreningens ekonomi och kommunicerar detta tillbaka till medlemmarna, säger Niklas Widebeck.

"Ju mer långsiktigt en styrelse kan arbeta desto mindre svängningar behöver man besluta om. – Niklas Widebeck, analyschef HSB Riksförbund"

Flicka åter skateboard på grönskande innergård

Hur definierar vi trygghet när det kommer till vårt boende?

– Trygghet innebär ett upplevt värde hos varje medlem. Det är en otroligt viktig dimension och är också kopplat till ekonomisk trygghet – vilket är självklart eftersom man inte vill förlora sin investering. Sen finns det en annan typ av trygghet och det är att man förstår hur man kan påverka och att man har ett visst mått av egenmakt i sitt boende.

Vilken är den viktigaste aspekten för att skapa trygghet i en brf?

– Styrelsen ska vara transparent och berätta precis som det ser ut och vad man jobbar med. Just nu är det flera olika saker som slår till samtidigt – det är både räntehöjningar och osäkerhet kring energipriser. Ju mer långsiktigt en styrelse kan arbeta desto mindre svängningar behöver man besluta om.

Vad kan HSB göra för att stötta bostadsrättsföreningar?

– HSB är en fullserviceleverantör så först kan vi hjälpa till med kärnfrågorna, det vill säga plocka fram och stötta med långsiktiga beslutsunderlag i form av en uppdaterad investeringsplan. Vi har också experter inom olika områden som brf:er kan ta hjälp av. Och HSB är stora – vi finns till hands i hela landet.

"Har man inte en investeringsplan är det bättre att starta med något än inget alls. – Sharon Lavie, sparekonom Hypoteket"

Man läser dokument framför laptop

Sharon Lavie är sparekonom på Hypoteket och hon håller med om att en investeringsplan är något som behöver finnas i varje bostadsrättsförening från dag ett.

– Med en långsiktig plan behöver man inte utöka lånen på samma sätt som när man behöver göra renoveringar för då har man eget kapital som man kan ta ifrån. Skulle man ha ett stort plus så kan man även amortera med de pengarna. Har man inte en investeringsplan är det bättre att starta med något än inget alls för att avgifterna inte ska bli jättehöga, säger Sharon Lavie.

På vilka sätt kan man öka sparandet inom föreningen trots tuffa ekonomiska förhållanden?

– Det här med amortering är ganska viktigt när det kommer till bostadsrättsföreningens lån. Jag tycker man ska amortera mellan en och en halv till två procent. När du säljer din bostadsrätt har du som ägare av lägenheten rätt att dra av ditt kapitaltillskott eftersom det är din del av vad bostadsrättsföreningen har amorterat, säger Sharon Lavie.

Eftersom styrelsen har det löpandet ansvaret för att hantera stora frågor som lån och avtal är det svårt att som medlem göra någon större skillnad för föreningens ekonomi. Men Niklas Widebeck menar att även de boende kan hjälpa till för att hålla kostnaderna nere.

Vad kan man som medlem göra själv för att påverka sin boendeekonomi?

– Man kan göra beteendeförändringar som ligger inom rimlighetens ram, det vill säga att vara noggrann med sin förbrukning, inte smutsa ner eller orsaka onödigt slitage. De största penseldragen är dock fortfarande el och uppvärmning, det är det som drar mest pengar, avlutar Niklas Widebeck.

Niklas Widebeck, analyschef på HSB Riksförbund  tipsar om vad du kan göra i oroliga tider

Det här kan du göra i oroliga tider – HSBs expert tipsar:

Informera dig om styrelsens arbete – vad som görs nu och vad som planeras i framtiden.

Bidra med det du kan. Minska på förbrukningen och undvik slitage i gemensamma utrymmen.

Läs på om nyckeltalen i årsredovisningen – bland annat skuldsättning, räntekänslighet och energikostnader och sätt dem i relation till årsavgifter och nettoomsättning.

Niklas Widebeck är analyschef på HSB Riksförbund. 

Upptäck tryggheten med ett medlemskap i HSB – bli medlem nu.