Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så kan fastighetsägaransvaret göra styrelsearbetet tydligare

14 november 2022 Styrelsen i en bostadsrättsförening har ansvar för att allt runt fastigheten sköts enligt gällande lagar och regler. Detta kallas för fastighetsägaransvaret och är något som varje bostadsrättsförening ska ha rutiner och riktlinjer för. För många känns det som en svår utmaning, men med struktur och rätt stöd kan det göra styrelsearbetet lättare och tydligare.

Efter stämman varje år är det ofta nya medlemmar i styrelsen som snabbt behöver komma in i arbetet. Det är både högt och lågt i styrelsearbetet i en bostadsrättsförening och alla har sina unika utmaningar och förutsättningar. Gemensamt för alla styrelsemedlemmar i Sverige är dock ett ansvar för fastigheten som bostadsrättsföreningen äger. Fastighetsägaransvaret innebär att styrelsen ska se till att hälsoproblem inte uppstår för de boende på grund av något i fastigheten och att inga skador uppstår i miljön kring fastigheten.

Olika bostadsrättsföreningar har olika utformningar av sin fastighet – många har en lekplats på gården, till exempel. Andra har kanske kommersiell verksamhet i bottenvåningen. Varje bostadsrättsförening är unik på sitt sätt. Men fastighetsägaransvaret gäller allt kring fastigheten och det är styrelsen som ska se till att egenkontroll utförs och att man klarar kommunens tillsyn. För att reda ut hur det går att arbeta med fastighetsägaransvaret på ett bra sätt pratade vi med Adrian Aspberg, områdeschef för förvaltning på HSB Stockholm.

– Fastighetsägaransvaret är väldigt brett och det omfattar ju nästan allt som sker runt fastigheten och alla som befinner sig där. Man måste se till att alla kan vara i fastigheten utan att de råkar ut för ohälsa eller en olycka, säger Adrian. Och så måste man se till att det finns riktlinjer och rutiner utifall att något sker. I praktiken har man ju det ansvaret från det att klubban faller på stämman och man blir invald i styrelsen.

Bra om styrelsen och förvaltaren går igenom kontrollen tillsammans

För att få koll på sin egenkontroll finns det listor man följer, där man kan bocka av olika saker i fastigheten som är godkända eller behöver åtgärdas. HSB Stockholm erbjuder stöd med fastighetsägaransvaret i flera av de tjänstepaket som en bostadsrättsförening kan teckna. Då kommer förvaltaren tillsammans med styrelsen upprätta rutinerna som behövs samt genomföra egenkontrollen och redovisa resultatet på ett styrelsemöte.

adrian-aspberg-hsb-stockholm.png– Det förutsätts att styrelsen ska ha koll på ansvaret från dag ett. Det är det vi hjälper till med, så att det inte känns jobbigt, fortsätter Adrian. Det är väldigt mycket information som också behöver vara tillgänglig för de boende. Ju mer information som de boende känner till, desto lättare blir det att efterleva kraven i och på fastigheten. Vi har också rutiner för olika processer som fastighetsägaren kan ta del av, där de redan är kvalitetssäkrade, vilket underlättar.

- Det är bra om styrelsen och förvaltaren tillsammans går igenom kontrollen. Då kommer styrelsen in i tänkandet kring fastighetsägaransvaret på ett bra sätt. Det skapar också naturliga samtal om allt annat som händer runt fastigheten och hur man kan tänka kring andra delar i fastighetsskötseln och föreningens arbete, avslutar Adrian.

Fyra tips på hur man kommer i gång med fastighetsägaransvaret

  1. Prata med er förvaltare om vad ni kan få för hjälp när det gäller egenkontroller och tillsyn
  2. Gå en utbildning i fastighetsägaransvaret. I Mitt HSB finns många bra utbildningar för förvaltningskunder hos HSB Stockholm och nya kurser publiceras regelbundet på HSB.se
  3. Gå igenom checklistor och annat material som HSB erbjuder för att se vad som krävs
  4.  Skapa rutiner i styrelsearbetet för att regelbundet gå igenom fastighetsägaransvaret.

Vad innebär fastighetsägaransvaret?

Fastighetsägaren, och ytterst styrelsen i en bostadsrättsförening, är ansvarig för att på ett systematiskt sätt planera och kontrollera verksamheten för att undvika hälsoproblem för de boende och skador på miljön. Myndigheter ställer krav på att fastighetsägaren håller koll på, dokumenterar och kontinuerligt följer upp drygt tjugo kontrollområden, däribland fukt och mögel, buller, radon, ventilation, avfallshantering, inomhustemperatur och vattentemperatur, skadedjur, energianvändning och energideklaration, snöröjning, kemikalier samt klagomål från boende.

Det ska finnas framtagna rutiner för hur olika situationer hanteras och följs upp samt vem som är ansvarig. När det gäller akuta fel, till exempel en vattenskada, är en tydlig ansvarsfördelning nödvändig för att kunna göra snabba åtgärder som minimerar skadans omfattning. Gällande störningar är det fastighetsägaren som ska kunna visa att klagomålet är ordentligt utrett.

Miljöbalken ställer krav på att fastighetsägaren ska göra en egenkontroll och kommunen följer upp att kraven efterlevs. Egenkontrollen kan utformas så att den samspelar med motsvarande bestämmelser i annan lagstiftning, till exempel brandskydd och obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Tjänstepaket med fastighetsägaransvar

Hjälp med fastighetsägaransvaret och egenkontroll ingår i flera av HSB Stockholms tjänstepaket för förvaltning. Här hittar ni all information vad vår fastighetsförvaltning kan erbjuda er förening. Om er förening redan är kund hos HSB Stockholm och har ett avtal så kan ni kontakta er kontraktsansvarige om vilket tjänstepaket som är rätt för er.