Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Tips och hjälp efter föreningsstämman?

19 maj 2022 Har ni genomfört årets stämma och det är dags för det konstituerande mötet? Eller har ni genomfört ert konstituerande möte men behöver lite hjälp på traven? Här kommer lite tips på saker som är bra att tänka på i samband med att ni konstituerar er. All information hittar ni även i de konstituerande paketen i Mitt HSB.

Har det skett förändringar i styrelsen?
Via Mitt HSB gör ni en ändringsanmälan digitalt (inloggning krävs). Här registrerar ni den nya styrelsen och ändringen går direkt till Bolagsverket efter signering med BankID. Observera att det är en kvarsittande ledamot som kan göra justeringen digitalt.

Är ni en samfällighetsförening så behöver ni göra en ändringsanmälan till lantmäteriet och till oss på HSB. Information om hur ni går tillväga hittar ni i det konstituerande paketet på Mitt HSB (inloggning krävs).

Kundkännedom
Efter genomförd styrelseförändring kommer vi utföra en digital kundkännedom på ordförande samt en slumpmässigt vald ledamot. Denna kundkännedom skickas ut via mail eller sms per automatik från HSB.

En manuell kundkännedom görs för samfällighetsföreningar. Mer information om hur ni går tillväga hittar ni i det konstituerande paketet.

Justera attestordningen
För att få tillgång till era fakturor för attest så krävs det att ni lägger upp berörda personer i attestordningen i Mitt HSB (inloggning krävs) efter eventuell styrelseförändring.

Fullmakter
Fullmakter som föreningen signerat förra året gällande anstånd av månadsavgift, attestområden samt pantförskrivningar gäller tillsvidare. Önskar ni göra ändringar i dessa så kontakta er ekonom.


Har ni frågor om våra digitala tjänster eller annat kring ert konstituerande möte?
Kontakta föreningens ekonom eller maila ekonomer.sodertorn@hsb.se.