Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Entreprenad eller engagemang – det är frågan om vårstädningen

21 mars 2022 Det börjar våras ute och snart är det dags att göra fint på innergårdar och i andra utemiljöer. Många föreningar bjuder in sina medlemmar att delta i vårstädning, medan andra låter entreprenörer sköta allting. Vi talar med två föreningar som valt olika vägar.

För sådär 15 år sedan delade HSB brf Färjan på Kungsholmen och brf Insjön i Saltsjöbaden samma problem. Båda föreningarna hade svårt att få medlemmarna engagerade i de årliga vårstädningarna, då endast ett fåtal boende dök upp. De valde dock att hantera det hela på rakt motsatta sätt. Medan HSB brf Färjan helt och hållet lade ner städdagarna för att istället utöka sina entreprenörers uppdrag, gick brf Insjön in för att skapa nya incitament för medlemmar att delta. I dag är båda föreningarna nöjda med respektive val.  

– Vi är en stor förening med 490 lägenheter och två innergårdar, varav den ena är gigantisk. Det blir lätt att ducka för engagemang när man som boende är en i mängden. När vi fortfarande hade vårstädningar var det inte många som ville ställa upp. Samtidigt gör vår storlek det lättare för oss att förhandla fram mer omfattande avtal med våra entreprenörer som kan utföra saker ordentligt utan att det blir för dyrt för oss, säger Elisabeth Almgren, ordförande i HSB brf Färjan.  

– Vår förening är relativt liten, med 82 lägenheter i tre hus. Vi har en innergård, men en stor del av utemiljön upptas av parkeringsplatser så det är inte jättemycket att sköta om. En trädgårdsfirma tar hand om den löpande skötseln, men vi har storstädningar höst och vår där medlemmarna gör samma punktinsatser varje gång, plus lite separata projekt utöver det. En gång stod vi tre personer i fem plusgrader och hällregn. Då kände vi att folk behövde en morot för att ställa upp, säger Ola Bergman, ordförande i brf Insjön. 

Lösningen blev att ge alla som ställer upp på städdagen ett presentkort på Ica. När det inte råder pandemi som de senaste två åren, bjuder föreningen dessutom på korv, bullar, kaffe och kaka så att det blir ett tillfälle att umgås och lära känna sina grannar lite bättre.

Ola Bergman, ordförande i brf Insjön.

I brf Insjön där Ola Bergman är ordförande har föreningen valt att satsat på att engagera medlemmarna i de årliga städdagarna.

– Vi lyckades vända trenden. Det blev lite mer folk som sedan kom tillbaka och samtidigt dök det upp fler människor. I dag har vi bra uppslutning med runt 30 personer som vill göra en insats för föreningen. Man kan få väldigt mycket gjort på en sådan dag. När vi gjorde ett överslag kom vi fram till att vi sparade runt 40 000 kronor jämfört med att köpa in samma tjänster. Dessutom förbättras trivseln och jag tror att man känner mer gemensamt ansvar för utemiljön, fortsätter Ola Bergman.  

HSB brf Färjan å sin sida valde att vända sig till sina befintliga entreprenörer för att handla upp mer omfattande städning av rabatter, grönytor och sopning av alla hårdgjorda ytor. Det sker inte på någon speciell dag, men man har noga specificerat i avtalen vad som ska göras, i vilken ordning och hur slutresultaten ska bli. 

Elisabeth Almgren, ordförande i HSB brf Färjan.

I HSB brf Färjan där Elisabeth Almgren är ordförande har föreningen valt att lägga ut arbetet på entreprenad.

– Vi i styrelsen får i uppgift att kontrollera kvaliteten på arbetet som utförs. Vi har inte utsett någon specifik person som ansvarig för städningen, utan varje ledamot tar hand om allt som faller inom de respektive avtal de ansvarar för i övrigt. Vi ordnar heller inga andra sociala aktiviteter i föreningen, men våra innergårdar kan ju användas av alla boende, så man råkar på varandra naturligt ändå, säger Elisabeth Almgren. 

– I vår styrelse har ingen specifik ansvarig för städdagarna. Däremot har vi ett antal trädgårdsintresserade medlemmar som är väldigt drivande och engagerade. Den praktiska planeringen är inte så svår. Vi hyr in en container och gör samma storstädning varje gång, plus något speciellt projekt när till exempel något nytt ska planteras i trädgården, säger Ola Bergman. 

Vad har då respektive ordförandes för råd till andra föreningar som vill göra som dem? 

– Mitt tips till den som tänker lägga ut vårstädningen på entreprenad är att vara supertydlig med vad man vill ha så att det verkligen täcks in i avtalet. Tänk igenom noga hur ni vill att det ska se ut när arbetet är klart varje vår och se till att det specificeras. Det är nog den viktigaste förutsättningen för att få detta att lyckas, säger Elisabeth Almgren. 

– För att få upp engagemanget finns nog ingen gyllene regel, men för oss har moroten med presentkort och en trevlig stund tillsammans funkat. Det är viktigt att gå ut i tid med information om datum – men inte för tidigt så att folk hinner glömma bort det – och med en påminnelse när man närmar sig. Sedan tror jag att folk kommer tillbaka när man väl hittat formerna och kommit igång, avslutar Ola Bergman. 

Behöver ni hjälp med er utemiljö?

Vi fixar allt från skötsel till renovering.