Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Påminnelsehantering för fakturor tas över av Alektum

23 januari 2023 Om din brf har ekonomisk förvaltning via HSB, eller om du bor i en av HSBs hyresrätter, så kommer du att omfattas av förändringar gällande påminnelser till boende för uteblivna betalningar. Alektum, som i nuläget redan sköter inkassoärenden, kommer fr.o.m. februari att hantera hela flödet inklusive fakturapåminnelser. Det blir också obligatoriskt att ta ut en påminnelseavgift.
Hela flödet via Alektum

När hyresgäster eller boende i en brf som har ekonomisk förvaltning via HSB Stockholm inte betalar sin faktura, skickas en påminnelse om betalning ut. Tidigare har detta skötts direkt av HSB, men fr.o.m. 1 februari 2023 kommer Alektum att ta över hela betalningsflödet, och påminnelser kommer därför att skickas från Alektum istället för HSB.

Ny obligatorisk påminnelseavgift

Det blir också obligatoriskt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr. En del brf:er har tidigare valt att inte ta ut en avgift, och andra har haft olika avgiftsbelopp. Nu blir avgiften inte längre valbar, utan kommer att läggas på påminnelsen. I vissa fall har brf:er valt att ha direktinkasso helt utan påminnelser, vilket fortfarande är möjligt. Om er brf har direktinkasso i nuläget så påverkas ni alltså inte av förändringen.

Den nya påminnelseavgiften gäller även för hyresgäster i HSB Stockholms hyresrätter.

Minskad risk för inkasso och smidig översikt

Det finns flera fördelar med att hela betalningsflödet nu kommer att ske via Alektum. För boende kan t.ex. risken att hamna hos inkasso minska. Det beror på att boende ibland betalat till HSB efter fakturans förfallodatum, men innan de fått hem inkassokravet från Alektum. Det glappet mellan påminnelse och inkasso försvinner nu, och Alektum kan då se att den boende har betalat in sent - innan inkassokravet hinner gå ut.

Frågor?

Om ni har frågor om förändringen kan ni vända er till vår Kund- och Medlemsservice.