Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Dags att utse fullmäktige

13 mars 2024 Som medlem i HSB Södertörn har ni både möjlighet och ansvar att utse fullmäktigerepresentanter till HSB Södertörns föreningsstämma. I den här berättar vi mer om varför det är så viktigt.

Som medlem i HSB Södertörn har ni både möjlighet och ansvar att utse fullmäktigerepresentanter till HSB Södertörns föreningsstämma. I den här berättar vi mer om varför det är så viktigt. 

HSB Södertörn är en kooperativ federation. Det betyder att vi ägs och styrs av våra ägare, det vill säga er – våra medlemmar.  

Minst en gång om året bjuder vi in till en så kallad föreningsstämma. Föreningsstämman är HSB Södertörns högst beslutande organ. Och precis som på stämman i era egna bostadsrättsföreningar så är föreningsstämman tillfället när ni, våra ägare, väljer styrelse, fattar beslut om förslag i inkomna motioner samt granska styrelsens och verksamhetens arbete under föregående verksamhetsår. 

Din röst räknas 

På bostadsrättsföreningens stämma väljer medlemmarna fullmäktige och suppleant till HSB Södertörns föreningsstämma. Den som utses till fullmäktige eller suppleant till HSB Södertörns föreningsstämma representerar sin bostadsrättsförening. Din bostadsrättsförening gör alltså sin er röst hörd genom att delta på föreningsstämman.  

Men både som styrelse och enskild medlem har ni också möjlighet att påverka genom att lägga motioner till stämman. I motionen presenterar ni förslag på hur verksamheten kan utvecklas så att den på ett ännu bättre sätt motsvarar era, våra ägares, förväntningar. Du kan läsa mer om hur ni gör för att lämna in en motion här.  

Antalet fullmäktigerepresentanter som varje förening har rätt till beror av storleken på bostadsrättsföreningen. Ju större förening desto fler mandat till fullmäktige.  

Hur vet vi vem/vilka ni utser? 

Vem/vilka i respektive förening som utsetts till fullmäktigeledamot eller suppleant anges enkelt i MittHSB. Under ”Uppdrag och attest” kan du välja ”Välj person” och sedan ”Välj uppdrag”. Där finns en lista på obligatoriska uppdrag att fördela ut; fullmäktige och fullmäktige suppleant finns med samt information om hur många av respektive roll som ska utses.  

När ni fyllt i vem/vilka hos er som tilldelats rollen som fullmäktige respektive suppleant så läses informationen automatiskt in i våra system och säkerställer att rätt personer hos er blir kallade och får tillgång till all nödvändig information.  

Behöver ni hjälp? 

Vi är så klart angelägna om att det ska vara så enkelt för er som möjligt att göra rätt. Tveka därför inte att höra av er till oss om det är något ni undrar över eller om ni kör fast på något sätt.