Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Från hemlöshet till trygghet

08 mars 2024 Under Internationella kvinnodagen vill HSB särskilt uppmärksamma We Effect-projektet Från hemlöshet till trygghet. Det möter flera av vår tids största samhällsutmaningar samtidigt, bland annat klimatkris och konflikt.
Kvinnokooperativet bland de nybyggda husen Kvinnokooperativet bland de nybyggda husen. Foto: Angelica Capistrano

Men det handlar inte bara om att bygga bostäder, utan om att människor organiserar sig och kämpar för sina rättigheter över religionsgränser. Att ha en bostad är en mänsklig rättighet, men verkligheten är en annan för hundratusentals människor i Filippinerna.

Du kan hjälpa till: Stöd We Effects arbete för allas rätt till ett hem

– När min man väckte oss stod vattnet redan högt. Mina barn fick en chock. Vattnet var smutsigt och det var skräp överallt. Ute på gatan var det så mycket vatten att vi tvingades simma under ytan. Vi såg ett helt hus komma flytande. Barn skrek, men vattnet var för starkt, vi kunde inte göra någonting. Morgonen efter återvände vi till vårt hus. I princip allt var borta, säger Jessie Asilom Gomez, som tio år efter den tropiska stormen Washi förstörde deras hem, fortfarande inte har ett permanent boende.

Konflikt och klimatkatastrofer har skapat en bostadskris

Filippinerna är ett av de mest tätbefolkade länderna i världen. Fattigdomen och matbristen är utbredd och människor lever under ständigt hot av naturkatastrofer som tyfoner, översvämningar och jordbävningar. Mindanao är Filippinernas näst största ö, som också är plats för en av världens äldsta interna konflikter. Förra året levde över 150 000 personer på flykt efter att ha tvingats lämna sina hem.

I Cagayan de Oro har konflikter mellan olika religiösa grupper skapat sociala slitningar. En ytterligare och unik dimension av projektet är att det bygger bort murar genom att blanda religiösa grupper och samverka mellan konfliktparter.

Området är också utsatt för återkommande naturkatastrofer som översvämningar och stormar, en situation som förväntas förvärras till följd av klimatförändringarna. I We Effect och HSB:s projekt byggs bostäder som ska klara av extremväder.

Att bygga för fred

Projektet inkluderar medlemmar från olika samhällen och religioner och har som mål att bygga ekonomiskt och klimatsmart med smarta lösningar för skola, sjukvård och matförsörjning. På så sätt bidrar arbetet till att skapa hållbara, självförsörjande områden. Att byggprojektet sker i gemenskap och inkludering bidrar till tryggheten och minskar konflikter.

Jessie Asilom Gomez i sitt nuvarande boende. Foto: Kisha Beringuela

Jessie Asilom Gomez i sitt nuvarande boende. Foto: Kisha Beringuela


– Även om vi kommer ifrån olika religioner är det okej. Vi bygger vänskaper för att undvika konflikt, säger Jessie Asilom Gomez, som nu är medlem i bostadskooperativet.

– Jag drömmer om ett hus. Det spelar ingen roll om det är litet, så länge det är byggt av betong och inte förstörs så lätt. Det räcker om vi kan kalla det vårt eget hem, säger Jessie Asilom Gomez.

Fokus: Kvinnor

Kärnan är hjälp till självhjälp. Att människor själva får möjlighet att steget från hemlöshet och fattigdom, från konflikt och otrygghet, till en trygg bostad, egen försörjning och ett bättre liv. Fokus ligger också på kvinnor, som har ledande positioner i kooperativet. Detta är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv, eftersom kvinnor ofta marginaliseras i beslutsprocesser och är de som är mest utsatta i kris och konflikt.

Från hemlöshet till trygghet är en långsiktig satsning där HSB bidrar till uppbyggandet av säkra bostadsmiljöer i mycket utsatta områden. Genom bostadskooperativet ska människor ges förutsättningar och möjlighet att stanna i sitt närområde och skapa gränsöverskridande kooperationer som ger trygghet och minskar konflikter. Hittills är 223 familjer – 1338 personer – medlemmar i kooperativet.

Från hemlöshet till trygghet har som mål att:

  • Skapa gränsöverskridande kooperationer som ger trygghet och förebygger och minskar konflikter
  • Säkra god utbildning och hållbar utveckling i närområdet och på global nivå
  • Ge förutsättningar för ekologisk omställning och social hållbarhet i praktiken
  • Ge förutsättningar och möjligheter för människor att stanna i sitt närområde.
  • Minska mänskligt lidande

Här kan du läsa mer om HSBs samarbete med We Effect