HSB i internationella samarbeten

Lokalt och globalt engagemang är naturligt för hela HSB – tillsammans vill vi bidra till en hållbar framtid för fler människor. Därför är bistånd till utsatta människor och samarbete med internationell kooperation viktiga delar av HSBs verksamhet.

HSB stöttar We Effect i kampen mot fattigdom

We Effect arbetar för en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom, med övertygelsen att människor är starkare tillsammans och att hållbar utveckling förutsätter respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Sedan 1958 har organisationen arbetat i 25 länder i fyra världsdelar, genom att fokusera på landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet och tillgång till mark och finansiella tjänster.

Så stöttar vi We Effect:

  • HSB-medlemmar bidrar med två kronor av medlemsavgiften till We Effect varje år, och HSB skänker tusen kronor för varje nybyggd lägenhet.
  • Under 2023 samlade HSB tillsammans in 2 458 678 kr till We Effect.
  • Bakom We Effect står ett sextiotal svenska företag och organisationer, bland andra HSB.
  • Här kan du swisha valfri gåva till HSBs insamling till We Effect: 123 603 86 99.

Bostadskooperativ på Filippinerna

Återkommande naturkatastrofer på Filippinerna gör att 6,7 miljoner människor saknar ett eget hem. HSB stöttar We Effects arbete med att skapa fler säkra bostäder i landet och under 2023 har särskilda insatser gjorts för att stötta bostadskooperativ för kvinnor i ett klimat- och konfliktutsatt område.  

HSBs stöd till We Effect går bland annat till ett nytt kooperativt bostadsprojekt i staden Cayagan de Oro på Filippinerna. Projektet fokuserar på att bygga säkra och klimatsmarta bostäder och inriktar sig för framför allt på kooperativ vars medlemmar är kvinnor.  

Många människor som bor i den del av staden där projektet drivs har drabbats av naturkatastrofer som gjort att de förlorat sina hem och sedan dess bor i undermåliga och osäkra bostäder.  

Området präglas även av en långvarig konflikt mellan muslimska och kristna folkgrupper. Därför lägger projektet extra fokus på samarbete mellan kooperativ som inkluderar både kristna och muslimska kvinnor. Kooperativen håller just nu på att planera byggnationerna av husen som blir färdiga för inflyttning 2025.  

På bilden: Jessie Asilom Gomez i sitt nuvarande boende.
Foto: Kisha Beringuela

– Jag har alltid drömt om ett hus som är stabilt och där jag inte behöver vara rädd för att en översvämning ska komma och förstöra det. Ett hus vi kan flytta till för att stanna, säger Jessie Asilom Gomez, en av kvinnorna i kooperativet.

– Bostaden vi kommer flytta till kommer innebära en ny livskvalitet där vi kan känna oss trygga, fortsätter hon.  

 

HSB är medlem i flera internationella organisationer

HSB är medlem och samverkar i flera internationella organisationer i syfte att skapa det goda boendet och kooperativ utveckling.

ICA – International Co-operative Alliance representerar cirka 300 kooperativa medlemsorganisationer med sammanlagt över en miljard medlemmar i drygt hundra länder. ICA är en global röst för kooperationen och en arena för kunskapsutbyte, diskussion samt opinionsoch påverkansarbete för de kooperativa idéerna.

Co-operative Housing International är den del inom ICA som representerar och samlar kooperativa bostadsorganisationer, och arbetar för att sprida kunskap om och stötta den kooperativa boendemodellen världen över.

Housing Europe är en intresseorganisation för Europas kooperativa, allmännyttiga och icke vinstdrivande bostadsorganisationer. Housing Europe företräder omkring 25 miljoner hushåll och är en viktig röst i frågor som till exempel EU-regler för energieffektiv

NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer, är en ideell förening med medlemmar från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Tillsammans driver medlemmarna frågor som till exempel en harmonisering av nordiska byggregler.

Cooperatives Europe är rösten för kooperativa organisationer i Europa och påverkar på den europeiska nivån, bland annat för att visa på den kooperativa företagsmodellens viktiga roll för en hållbar tillväxt.