Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Malmö och HSB Göteborg arbetar för en sammanslagning

11 mars 2024 Det väntas en sammanslagning mellan HSB Malmö och HSB Göteborg. Varför? Och hur kommer det bli för den som bor i en av HSB Malmös lägenheter? Kent Andersson, styrelseordförande HSB Malmö, svarar.

Varför ska HSB Malmö slås samman med HSB Göteborg?

– För att vi ska bli effektivare och starkare tillsammans. Det här är något vi gör för att vi tror att det är bra, inte för att vi måste. De föreningar som inte tar de här stegen idag kommer antagligen hamna i ett läge senare där de måste göra något. Och det är bättre att man gör något för att man vill det, än för att man är tvungen.

Vore det inte rimligare att gå ihop med HSB Skåne?

– Malmö och Göteborg är mer lika varandra. Vi är två stora organisationer i två storstäder och det kan vi dra nytta av. Det finns till exempel en större gemensam förståelse för storstadens höjda markpriser och konkurrens, än om vi skulle slås samman med en mindre HSB-förening.

Kommer det att bli neddragningar?

– Det kan det göra, men det behöver inte bli så. När vi började de här diskussionerna handlade det om att möta de utmaningar vi såg: Ökade krav på regelefterlevnad, behov av investeringar i digitalisering och en ökande konkurrens inom de tjänster som HSB erbjuder. Sedan har mycket hänt och nu väger det ekonomiska argumentet tungt på grund av alla prishöjningar och räntehöjningar. Det visade sig att vi kunde spara 40-50 miljoner på sammanslagningen och då fanns det plötsligt ett ekonomiskt incitament också.

Hur kommer de besparingarna märkas?

– De kommer inte märkas i organisationen. Vi ska ju förvalta lika många föreningar, lägenheter och grönytor som förut. Däremot kommer det märkas på högre chefsnivå där det är möjligt att göra rationaliseringar.

Hur kommer någon som bor i en HSB-lägenhet märka sammanslagningen?

– Inte ett dugg – mer än att det blir bättre service. Jag tror att väldigt många har en identitet i att säga att man bor i HSB och i en särskild bostadsrättsförening. Sedan om det är HSB Malmö eller HSB Göteborg eller HSB Skåne, det funderar du inte på som bostadsrättsinnehavare.

Ska det fortfarande heta HSB Malmö?

– Det vet vi inte. Men namnfrågan är viktigt för identiteten så den kommer att diskuteras.

Medlemmarna tar beslutet

Det är HSB Malmös och HSB Göteborgs båda fullmäktigeförsamlingar som tar det slutgiltiga beslutet om sammanslagningen. I fullmäktigeförsamlingarna sitter representanter för alla bostadsrättsföreningar, samt för alla övriga medlemmar. Beslutet tas våren 2025, sammanslagningen kan träda i kraft i januari 2026.