Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSBs senaste hållbarhetsberättelse summerar framgångar och utmaningar

19 juni 2024 Varje år tar vi fram en hållbarhetsberättelse för hela HSB som nu har godkänts av förbundsstyrelsen. I den berättar vi om vad vi gemensamt har åstadkommit inom HSB under 2023.
Hållbarhetsberättelse 2023

Ända sedan starten 1923 har HSB varit med och tagit ansvar för samhällsutvecklingen. I hållbarhetsberättelsen redogör vi för hur vi arbetar med miljö, socialt ansvar och ekonomi för att vara relevanta för våra intressenter idag och i framtiden.

Det ambitiösa klimatmålet som beslutades om under 2021 har varit fokus i verksamheten sedan dess. Under 2023 har målet validerats och godkänts av Science Based Target initative (SBTi). 2023 är även det första året som HSB gemensamt rapporterar enligt SBTis rapporteringsstruktur och krav.

– Det är en viktig milstolpe. Det visar att målet ligger i linje med vetenskapen och 1,5 gradersmålet, säger Louise Wall, hållbarhetschef HSB Riksförbund.

I sin kommentar till hållbarhetsberättelsen skriver HSBs förbundsordförande Johan Nyhus att samarbete är nyckeln för att lyckas med de ambitiösa klimatmålen.

"För att kunna ställa om i värdekedjan krävs det samverkan med andra branschaktörer, och just samarbete är något vi har gott om erfarenhet av inom vår federation. Det märks tydligt i hur vi gemensamt drivit klimatprojektet inom HSB över hela organisationen."

Välkommen att ta del av hållbarhetsberättelsen här.