Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

"Jag kan inte tänka mig något annat"

13 mars 2024 Först tvekade hon. Hade hon verkligen tid? När Amanda Karlsson slutligen tackade ja till ordförandeposten i sin bostadsrättsförening var hon bara 35 år. Sedan dess har medelåldern i styrelsen fortsatt att sjunka.
– Det ligger ett systematiskt och gediget arbete bakom föryngringen, säger hon.
Amanda Karlsson, ordförande i HSB brf Eriksfält i Malmö Amanda Karlsson, ordförande i HSB brf Eriksfält i Malmö

Amanda Karlsson är bara 40 år. Därmed sänker hon den nationella medelåldern i bostadsrättsföreningarnas styrelser betydligt.

– Ung är jag inte i mitt vanliga yrkesliv, men i de här sammanhangen sticker jag ut lite, säger hon.

Och ännu yngre var hon när hon valdes in i styrelsen i HSB Eriksfält i Malmö. Redan 2017 gick hon in som sekreterare – och hon gjorde succé direkt.

– Min styrka är att hitta optimala metoder för hur man utför saker och ting och jag upptäckte direkt saker som kunde förbättras. Den dåvarande styrelsen märkte att jag var driven och att jag inte var rädd för att sätta ner foten.

Det uppskattades och drygt ett och ett halvt år senare valdes hon till ordförande – en roll som hon fortfarande innehar. Att få förtroendet så många år i rad tycker hon är fantastiskt – och visar att medlemmarna anser att hon bidrar till föreningens utveckling. Det var dock inte självklart att hon skulle tacka ja när hon fick frågan om att bli ordförande. Amanda Karlsson hade fullt upp som handbollsdomare och ordförande i IFK Malmö Handbollsklubb och arbetade dessutom heltid. Men ju mer hon funderade på det, desto rimligare verkade det.

– Jag är uppväxt inom föreningslivet och har alltid varit driven, men jag tyckte inte att jag hade tid. Men jag insåg att det var ett uppdrag som gav mig chansen att kombinera min kunskap inom ekonomi med intresset för hur jag vill bo och då blev lockelsen för stor, säger hon.

Amanda Karlsson arbetar som ekonomiansvarig på en låssmedsfirma. Ibland frågar hennes vänner varför hon har valt att engagera sig i styrelsen i en bostadsrättsförening av alla saker.
Hennes svar är givet:

– Jag är väldigt social och jag älskar att träffa människor. Det, kombinerat med intresset för fastighetsutveckling och att lyfta min egen yrkeskompetens, är väldigt häftigt. Idag kan jag inte tänka mig något annat.

HSB brf Eriksfält består av 350 medlemmar i tre hus samt 20 affärslokaler. Trots den stora ytan menar Amanda Karlsson att de är en nära förening. En av styrelsens viktigaste uppgifter är enligt henne att skapa aktiviteter som för medlemmarna närmare varandra. Under åren har de bland annat ordnat ett gym, en boulebana och anlagt odlingslådor. Föreningen har även anordnat gemensamma bussresor, familjedagar och andra evenemang för medlemmarna för att stärka sammanhållningen. Själva styrelsen har också arbetat för att komma närmare varandra. De har använt brädspelet Interact som handlar om utmaningarna inom en bostadsrättsförening.

– När man spelar inser man hur olika vi är, jag brukar säga att vi är en egen riksdag. Tanken är att man ska ha en öppen diskussion om hur man kan skapa en värdegrund trots att vi ofta tycker olika. Styrkan i spelet är att man diskuterar faktiska situationer som kan uppstå.

Spelet är skapat av Lars Linder och HSB Malmö erbjuder det till sina medlemsföreningar. Då ingår även att skaparen följer med och modererar spelet. Amanda Karlsson minns speciellt frågan ”vad skulle du vilja införa i din förening?”, som hon menar avslöjade mycket om styrelsemedlemmarnas vision för föreningen. Själv svarade hon att hon skulle vilja ha en gemensam pool.

– För mig är det en utopi. Styrelsearbetet handlar om att planera underhållet och förvalta förtroendeuppdraget, men det handlar lika mycket om att skapa en boendemiljö som alla ska trivas i. Vid poolen ser jag barnfamiljer, unga och äldre samlas och umgås med varandra. Jag rekommenderar alla styrelser att spela.

Trots att hon går in på sitt femte år som ordförande känner sig Amanda Karlsson inte riktigt klar med styrelsearbetet. De har arbetat hårt med att värva yngre medlemmar och har nu lyckats sänka styrelsens medelålder till 55 år. Nu vill hon vara med och lotsa de nya yngre medlemmarna in i föreningslivet.

– Det ligger ett systematiskt och gediget arbete bakom föryngringen. Varje gång någon flyttar in håller vi medlemsintervjuer där vi berättar om föreningen och våra värderingar. Då passar vi också på att fråga om personen är intresserad av att engagera sig. Det visar sig ofta att många vill hjälpa till, men de behöver få frågan för att inse det.

Amanda Karlsson berättar att hon alltid försöker ta sig tid att prata med nyinflyttade. Varje gång hon ska gå ut går hon ut tio minuter tidigare än nödvändigt, för hon räknar med att det alltid är någon som ”haffar henne”. Det har gett resultat: Idag har styrelsen en lista på över 30 personer som är intresserade av att engagera sig i föreningen.

– Om man vill få unga att engagera sig så måste man vara lyhörd. Man måste ha en prestigelöshet och våga släppa in dem trots att de har ett annat tänk. Vill man ha en förändring måste man våga ge de yngre plats. Min första styrelse vågade tro på mig och gav mig chansen. Nu vill jag skicka den vidare.

Amanda Karlsson

Ålder: 40 år
Uppvuxen: I Sölvesborg
Jobb: Arbetar som ekonomiansvarig på ett låssmedsföretag
Bakgrund: Tidigare ordförande i IFL Malmö Handbollsklubb, handbollsdomare och tränare.

Amanda Karlsson, ordförande i HSB brf Eriksfält

Systematiskt arbete bakom

Att styrelsen idag har en lista på över 30 personer som är intresserade av att engagera sig
i föreningen är ingen slump. Det ligger ett systematiskt arbete bakom.

– Många vill hjälpa till, men de behöver få frågan för att inse det, säger Amanda Karlsson.