Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Viktiga uppdateringar i årsredovisningslagen för brf:er

29 februari 2024 Från och med den 12 december 2023 har Bokföringsnämnden beslutat om nya allmänna råd och förtydliganden för utformningen av årsredovisningar för bostadsrättsföreningar. Ändringar gäller räkenskapsår 2023, årsredovisningar som lämnas in 2024.

Lagändringarna syftar till att öka tryggheten och det rättsliga skyddet för bostadsrättshavare genom att göra den ekonomiska informationen i årsredovisningen mer lättillgänglig och förståelig. Det förväntas öka transparensen och jämförbarheten mellan bostadsrättsföreningar och underlätta för potentiella köpare att fatta välgrundade beslut.

Översiktlig genomgång av förändringarna i lagen

Vi har listat några av de viktigaste förändringarna i Årsredovisningslagen, som är bra att känna till.

Nya krav på kassaflödesanalys i årsredovisningen

  • Från och med 1 januari 2023 måste en kassaflödesanalys ingå i årsredovisningen för bostadsrättsföreningar.
  • Kassaflödesanalysen ska redovisa föreningens in- och utbetalningar under räkenskapsåret.

Krav på nyckeltal och upplysningar vid negativt resultat i förvaltningsberättelsen

  • Förvaltningsberättelsen ska inkludera upplysningar om nyckeltal som kan underlätta förståelsen av föreningens verksamhet, ställning och resultat.
  • Exempel på nyckeltal inkluderar årsavgift per kvadratmeter, skuldsättning per kvadratmeter och energikostnad per kvadratmeter.
  • Vid negativt resultat ska föreningen lämna upplysning om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden.

Relevanta upplysningar och ytterligare nyckeltal

  • Förutom de specificerade nyckeltalen kan föreningen behöva lämna andra relevanta upplysningar, såsom om betalning av tomträttsavgäld.
  • Det kan också vara lämpligt att förklara de olika nyckeltalen för att underlätta förståelsen för medlemmar och andra intressenter.

Uppgiftsskyldighet och framtida ekonomiska åtaganden

  • Upplysningsskyldigheten gäller för ekonomiska åtaganden som föreningen rimligen kan förutse, t.ex. eventuella höjningar av räntor eller tomträttsavgälder.
  • Om föreningen drabbas av underskott ska detta redovisas tydligt, och information om dess påverkan på föreningens ekonomi och framtida åtaganden ska ges.

Om din förening har avtal som omfattar kassaflödesanalys, ingår redan de nödvändiga anpassningarna av årsredovisningen.  

Är du osäker på vilket avtal just din förening har? Ta kontakt med er brf-ekonom så kan ni få hjälp med svar på det och på andra frågor om hur lagförändringarna påverkar just din förening.