Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB välkomnar regeringens förslag om höjt tak på bolån

26 januari 2024 Regeringen har föreslagit ett höjt bolånetak, från 85 till 90 procent. HSB välkomnar förslaget och ser det som ett steg i rätt riktning för att ge fler möjligheten att köpa sin första bostad.
Johan Nyhus, förbundsordförande HSB

– Det är positivt att regeringen tar i frågan. Vi har en allvarlig kris på bostadsmarknaden där landets underskott på bostäder ständigt växer, och det här är ett steg i rätt riktning för att komma åt delar av problemet, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.

HSB har tidigare föreslagit ett riktat startlån för förstagångsköpare som ska underlätta inträdet på bostadsmarknaden. Vi har även kritiserat bolånetaket för att stänga ute de som inte är på insidan och som i stället tvingas till oseriösa och dyra boendelösningar

– Vi vet redan hur ett riktat förslag på startlån slår, där omkring 400 000 förstagångsköpare skulle få möjlighet att hitta ett eget hem. Det är viktigt att Finansinspektionen nu utreder konsekvensen av det breddade förslaget från regeringen, där bolånetaket sänks för alla bolånetagare, säger Johan Nyhus.

Regeringens förslag vittnar också om en förändrad syn på riskanalysen. Finansminister Elisabeth Svantesson uttrycker det nu som att hon inte är orolig för hushållens skuldsättning när det gäller bostäder.

– Regeringens uppdaterade riskanalys är välkommen och skapar möjligheter för nödvändiga reformer på bostadsmarknaden. Tidigare har man varit avvaktande till att agera, antingen på grund av inflation eller rädsla för skuldsättning. Det ger möjligheter att stimulera en bostadsmarknad och ett byggande som idag helt gått i stå, säger Johan Nyhus.