Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så mycket måste du spara varje månad för att köpa första bostaden

28 februari 2024 HSB Riksförbund och Evidens har undersökt hur mycket man behöver spara i månaden för att ha råd med en egen lägenhet i olika svenska kommuner. Och det är enorma skillnader.
Miniräknare och ekonomisk kalkyl

En ung vuxen i Stockholm behöver spara över 11 600 kronor i månaden över fem år för att ha råd att köpa en egen lägenhet. Samtidigt som en ung person i Sundsvall jämförelsevis bara behöver spara 947 kronor i månaden. HSB Riksförbund har med hjälp av Evidens granskat hur mycket man behöver spara i månaden för att ha råd med en egen lägenhet i 15 av landets kommuner.

Storstäderna ligger i toppen av listan, där det krävs att en ung vuxen i Stockholm lägger undan hela 11 639 kr i månaden i fem år för att få ihop till den summa som krävs enligt det nuvarande bolånetaket och krav på eget kapital. Stockholm följs tätt av Uppsala (9 390 kr/mån) och Göteborg (9 336 kr/mån).

Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.

– Att äga sin egen bostad är en dröm för många. Tyvärr stannar det vid just en dröm för alltför många. Särskilt unga har fått det svårare att ta klivet in på bostadsmarknaden. Trösklarna har höjts i form av bolånetak, prisökningar och amorteringskrav, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.

Rapporten har även studerat vad som krävs ifall förslaget om startlån till förstagångsköpare infördes. Startlån är ett särskilt lån riktat till förstagångsköpare som garanteras av staten. Lånet gör det möjligt för kreditvärdiga förstagångsköpare att låna upp till 95 procent av bostadens värde vilket kortar sparandetiden avsevärt.

– Regeringen har nyligen aviserat att de tänker lägga fram förslag om ett höjt bolånetak. Även om det är ett steg i rätt riktning är förslaget tyvärr inte lika långtgående och bättre riktat som startlånet är, säger Johan Nyhus.

"Startlån utrett och klart"

Med startlån sjunker sparsumman, i exempelvis Stockholm, från 11 639 kronor i månaden i fem år hela vägen ner till 1 732 kronor. Det är en drastisk minskning och skulle möjliggöra för många fler att kunna köpa en egen bostad och flytta hemifrån.

– För HSB är det viktigt att kalkylen håller och att ekonomin är sund. Vi förespråkar inga stora risk- eller skuldtaganden. Det vi ser nu däremot är i stället en situation där det finns effektiva verktyg för att hjälpa fler unga in på bostadsmarknaden, men att dessa inte används. Ett av dessa verktyg är startlån, en reform som är utredd och klar. Redo att sätta i gång när som helst, säger Johan Nyhus.

De kommuner där det krävs minst sparande med nuvarande regler är Sundsvall, med bara 947 kr i månaden i fem år, samt Borås (1 117 kr/mån) och Västerås (1 449 kr/mån). Även där sker det en reduktion i sparsumman ifall startlån skulle införas. Hela tabellen över alla 15 kommuner och kraven på sparande hittar du längre ned.

I rapporten "Sparandetider för inträde på bostadsmarknaden" har Evidens på uppdrag av HSB beräknat vilket sparbehov unga vuxna har för att kunna köpa sin första bostad. Beräkningarna omfattar 15 olika kommuner och görs för olika typer av hushåll. Resultatet visar att det krävs ett betydande sparkapital för att kunna köpa en bostad och samtidigt få rimliga boendeutgiftsandelar.

För att beräkningarna ska spegla realistiska förhållanden, har krav på sparande under fem respektive tio år beräknats så att boendeutgifterna begränsas till 35 procent av den disponibla inkomsten för ensamboende unga vuxna som köper en bostadsrätt om ett rum och kök. Av den anledningen toppas listan av Lund, där inkomstsnittet är lägre än i storstäderna på listan vilket gör att man behöver spara en högre summa månadsvis.

Hela rapporten hittar du här!

Bospara till första egna bostaden

Upptäck HSB Bospar – ett smart sätt att spara till och köpa bostad där du också får förtur till HSBs hyresrätter och nybyggda bostadsrätter i hela Sverige.