Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så fortsätter HSB att vara en trygg förening i framtiden

20 mars 2024 Den 13 juni antog styrelserna för HSB Malmö och HSB Göteborg en plan att genomföra en sammanslagning mellan de båda kooperativa föreningarna. Syftet är att tillsammans kunna växa och bli ännu starkare, och i och med det kunna erbjuda en större medlemsnytta.

lena-carlberg-kent-andersson-rund-bildtext.png– Malmö och Göteborg är mer lika varandra än vad man kan tro. Vi är två stora organisationer i två storstäder och det kan vi dra nytta av. Det finns till exempel en större gemensam förståelse för storstadens höjda markpriser och konkurrens, än om vi skulle slås samman med en mindre HSB-förening, säger Kent Andersson, styrelseordförande i HSB Malmö.

Staden Göteborg delar också många likheter med staden Malmö, det finns en historisk och kulturell gemenskap sedan länge mellan de två gamla industristäderna.

Den nya HSB-föreningen skulle bli den näst största i landet, med 130 000 medlemmar och cirka 20 procent av HSBs totala andelar. Rent ekonomiskt innebär det en årlig besparing mellan 40 och 50 miljoner kronor. Men det viktiga är det långsiktiga målet, att säkerställa att föreningen kan erbjuda medlemmarna ett ännu starkare medlemskap, fler bostäder och ett större inflytande i bostadspolitiken.

– Styrelse och ledning i båda föreningarna är överens om att vi behöver växa tillsammans för att klara av att leverera framtidens hållbara bostäder och öka medlemsvärdet till HSB medlemmar, säger Lena Carlberg, styrelseordförande i HSB Göteborg.

Just nu pågår ett utredningsarbete. Det är fullmäktige, på respektive HSB-föreningars årsstämmor under 2025, som beslutar om sammanslagningen kommer att genomföras, med mål att ha en ny HSB-förening under 2026.

Efter en sammanslagning med HSB Göteborg kan medlemmarna i HSB Malmö fortsatt förvänta sig en oförändrad lokal marknad. Men målet är att de ska märka av en större möjlighet till nationell påverkan, bättre ekonomi med ökade möjligheter till investeringar och utveckling, samt ytterligare service, kompetens och resurser hos HSB-föreningen.