Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Stockholm tilldelas Trygg Kundkontakt 2024

23 februari 2024 Bransch- och intresseorganisation Kontakta har återigen tilldelat HSB Stockholms kund- och medlemsservice märkningen Trygg Kundkontakt 2024.

Trygg Kundkontakt är en märkning för etiska kundkontakter i syfte att vägleda konsumenter och kunder till företag som erbjuder seriös kundservice via telefon och digitala kanaler. Syftet med märkningen är att visa att kvalitet gör skillnad och att seriösa aktörer är värda att lyfta fram.

Kontakta delar årligen ut kvalitetsutmärkelsen Trygg Kundkontakt till de företag som lever upp till de högt ställda krav som ett medlemskap i Kontakta föreskriver.

Kvalitetsmärkningen omfattar:

  • Efterlevnad av Kontaktas stadgar och affärsetiska riktlinjer.
  • Efterlevnad av svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter och i verksamheten i allmänhet.
  • Schyssta villkor för personal i form av kollektivavtal eller motsvarande försäkringar.
  • God arbetsmiljö.
  • Uppföljning av kundklagomål och åtgärder.
  • Minst en person i ledande befattning ska ha genomgått Kontaktas medlemsdag.
  • Den årliga självdeklarationen ska vara godkänd.