På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSB Riksförbund stödjer arbete mot korruption

04 september 2018 HSB Riksförbund har antagits som stödjande medlem till Institutet Mot Mutor (IMM). Medlemskapet innebär att HSB dels tar ställning mot oegentligheter såsom korruption och mutor men får också genom sitt medlemskap stöd och vägledning i hur man hanterar frågorna.

IMM är en ideell näringslivsorganisation, inrättad 1923 med uppdraget att arbeta mot korruption och användandet av mutor. Verksamheten riktas främst mot att informera, upplysa och stötta t ex näringslivets aktörer, myndigheter och massmedia om korruption och om hur man kan motarbeta det.

- Genom att gå med i IMM sänder vi ett tydligt budskap om att vi inom HSB ser allvarligt på all typ av korruption och mutor och att detta inte är förenligt med HSB och våra värderingar. Vi blir också genom vårt medlemskap starkare tillsammans med andra och kan få stöd i dessa frågor, säger Mattias Berlin, verksamhetschef juridik HSB Riksförbund.

Mattias fortsätter:

Nätverket som IMM har är väldigt betydelsefullt för oss. Det är många andra starka företag och organisationer, som bland annat Fastighetsägarna och Kooperativa Förbundet (KF), som är medlemmar vilket gör att vi  blir en del i ett viktigt arbete som syftar till ett sunt och seriöst agerande på lika villkor och utan ovidkommande hänsyn. 

HSB Riksförbund går nu med som den trettonde av IMM:s medlemmar.

- Vi är glada över HSB:s beslut att stödja IMM och hälsar organisationen varmt välkommen. Att HSB blir stödjande medlem till IMM sänder ett tydligt budskap att organisationen ser allvarligt på den så viktiga korruptionsfrågan, säger IMM:s generalsekreterare Natali Phalén.

Övriga stödmedlemmar till IMM är:

FAR
Fastighetsägarna
Företagarna
Kooperativa Förbundet KF
Sparbankernas Riksförbund
Sponsrings- & Eventsverige
Swedish Medtech
Svensk Branschförening för profil- och reklamartiklar (SBPR)
Svensk Försäkring
Svenska Fondhandlareföreningen
Sveriges Bolagsjurister
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)