På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Nya regler gällande hantering av mat- och förpackningsavfall

05 september 2018 Regeringen har beslutat om förordningsändringar om producentansvar för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Detta ska leda till enklare och mer lättillgängliga insamlingssystem för hushållen för att det ska var lätt att göra rätt. Erfarenheterna visar att fler sorterar när tillgängligheten blir bättre, vilket bidrar till god resurshushållning.

– Regeringens beslut klargör att finansiering av fastighetsnära insamling tillhör producenternas ansvar, vilket är något HSB har verkat för i många år. Det är glädjande att miljöminister Karolina Skog är tydlig gällande detta, säger Magnus Ulaner, Miljöchef på HSB Riksförbund.

Krav på kommuner om insamling av matavfall

För att bidra till att matavfall tas bättre om hand som en resurs har regeringen beslutat om krav på att kommunerna senast 1 januari 2021 ska tillhandahålla ett system för separat insamling av matavfall från hushållen.

– Det är bra att det kommer krav på att kommunerna ska erbjuda hushållen separat insamling av matavfall. Separat insamling av matavfall bidrar till att producera biogas för fordon och biogödsel för att föra tillbaka näring till jordbruksmark, vilket är klok resurshushållning, säger Magnus Ulaner.

Fastighetsägare ska underlätta för insamlingssystemen

Från 1 januari 2021 till 31 mars 2025 ska hushållens förpackningsavfall (papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall) och returpapper transporteras bort från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. Efter 1 april 2025 ska hushållens förpackningsavfall och returpapper transporteras bort från 100 procent av alla bostadsfastigheter.

En fastighetsägare ska underlätta för insamlingssystemen att transportera bort förpackningsavfall och returpapper, och får endast avböja borttransport från fastigheten om det är olämpligt med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter.

Kvartersnära insamling godkänns i vissa fall

Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får kravet på borttransport från en bostadsfastighet uppfyllas genom insamling från en plats i nära anslutning till fastigheten, så kallad kvartersnära insamling.

Kravet på borttransport från bostadsfastigheter gäller inte stora förpackningar som normalt förekommer sällan i ett hushåll, så kallade skrymmande sällanförpackningar, exempelvis förpackningar till möbler och liknande.

För det förpackningsavfall och returpapper som inte samlas in på en bostadsfastighet ska insamlingsplatserna vara lättillgängliga för dem som vill lämna ifrån sig förpackningsavfallet.

Finansiella ansvaret läggs på producenterna

I förordningen klargörs att producenterna av förpackningar och papper har operativt och finansiellt ansvar för att samla in förpackningsavfall och returpapper.

– Hushåll i de bostadsrättsföreningar som anordnar insamling av förpackningsavfall och returpapper betalar nu dubbelt för denna insamling. Både när man köper en vara i affären, genom en förpackningsavgift som ligger i varans pris, och genom månadsavgiften för att finansiera borttransport från bostadsrättsföreningen. Det är en orimlig ordning, säger Magnus Ulaner.

Naturvårdsverket ska följa upp

Regeringen ger ett uppdrag till Naturvårdsverket att följa upp hur utbyggnaden av den bostadsnära insamlingen har genomförts och vilka effekter som den har bidragit till avseende miljönytta, tillgänglighet och produktutveckling. I uppföljningen, som redovisas vid utgången av år 2021, ska även ingå en redovisning av hur kostnaderna för utbyggnaden har påverkat samhället i stort.

– Vi kommer att delta i Naturvårdsverkets arbete med denna uppföljning för att säkerställa att bostadsrättsföreningarnas intressen tas tillvara, säger Magnus Ulaner.