Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Husbyggandet ökar i rekordtakt

18 augusti 2016 Nyproduktionstakten i Sverige ökar nu kraftigt. Siffror från SCB visar att omkring 34 000 lägenheter påbörjades under första halvåret i år – ett lyft med hela 44 procent jämfört med förra året.

Idag kom nya siffror från SCB som visar att det preliminärt har påbörjats 33 950 bostäder det första halvåret under 2016. Det är ökning med 44 procent jämfört med samma period förra året, då 23 620 bostäder påbörjades. Enligt SCB får man gå tillbaka till före 1975 för att hitta en högre byggtakt, alltså tiden för miljonprogrammets rekordbyggande.

Glädjande besked – men mer behövs

– Dagens siffror om kraftigt ökat byggande är ett ljus i bostadsmörkret. Det är ett glädjande besked att byggandet nu närmar sig de nivåer som krävs för att på sikt kunna hantera den värsta bostadskrisen. Men bostadsbyggandet behöver öka ytterligare och framför allt ligga på höga nivåer under flera år, säger Anders Lago.

Stor ökning av flerbostadshus och hyresrätter

Det är framför allt lägenheter i flerbostadshus som bidrar till ökningen: cirka 27 600 lägenheter påbörjades under första halvåret. Det är en ökning med 50 procent från förra året. Samtidigt påbörjades cirka 6 350 småhus under första halvåret. Det är en ökning med 21 procent jämfört med förra året. 44 procent av de påbörjade bostäderna i flerbostadshus är hyresrätter.

Ny social bostadspolitik behövs

– Den stora utmaningen för regeringen kvarstår dock. Sverige behöver en ny social bostadspolitik som skapar verkliga förutsättningar för att fler människor får möjlighet att hitta en egen bostad. Den handlar bland annat om höjda bostadsbidrag, att utnyttja befintligt bestånd bättre genom förändrad flyttskatt och att ge stöd till bosparande, säger Anders Lago, som i början av augusti publicerade ett debattinlägg i tidningen ETC om behovet av en bostadspolitik som skapar förutsättningar för fler att hitta en bostad.