Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Unikt samarbete mellan HSB Södra Norrland och Vi kan för att hjälpa arbetssökande

22 mars 2016 Under tre år kommer HSB Södra Norrland att öppna sin verksamhet och ta emot fler studiebesök och praktikanter än vad man tidigare gjort. Initiativet är ett samarbete mellan HSB och arbetsgivarnätverket Vi Kan, där det gemensamma målet är att hjälpa personer i Västernorrland närmare arbetsmarknaden.

– Att få fler medarbetare med erfarenheter från andra kulturer är en fantastisk chans för oss, som ger ökad kompetens och mångfald i företaget. Vi vill inspirera till arbete och tror även att praktik är en bra väg in på arbetsmarknaden, säger Christer Berglund, vd HSB Södra Norrland.

Rent praktiskt kommer arbetssökande som ingår i samarbetet att genomgå en förberedelsefas där deras kompetenser och önskemål kartläggs, för att sedan matchas mot passande uppgifter hos arbetsgivaren. Deltagarna får även möjlighet till olika typer av kompetenshöjande utbildningar.

– HSB har en bred organisation med många funktioner och arbetsuppgifter, vilket är oerhört betydelsefullt för den som söker praktik. Vi är mycket glada att HSB ställer sig positiva till ett samarbete, säger Mathias Sundin, ansvarig för Vi kan och projektledare för arbetsmarknadsprojektet Hela vägen.

Nytänkande rekryteringsform
HSB har en historia av att arbeta innovativt och ser även möjligheter med detta initiativ. Förhoppningen är att under praktikperioden hitta personer som kompletterar och breddar organisationens kompetenser.

– Arbetsgivare måste våga tänka utanför boxen och se rekrytering ur andra perspektiv. I dagens globala samhälle tror jag till exempel att en mångkulturell och språkberikad arbetsplats är en konkurrensfördel, säger Christer Berglund.

Senast i januari berättade HSB om hur man nationellt ska medverka till cirka 250 praktik- och ingångsjobb, samt försöket med att införa sociala klausuler i entreprenadupphandlingar för att fler människor med byggerfarenhet från sina hemländer ska komma i arbete.

Kontaktpersoner:

  • Christer Berglund, vd för HSB Södra Norrland Telefon: 070-647 14 78 Christer.berglund@hsb.se
  • Mathias Sundin Telefon: 070-559 93 83 mathias@investeramitt.se

 

Arbetsgivarnätverket Vi Kan
Vi Kan är ett arbetsgivarnätverk som arbetar för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Nätverket samlar engagerade arbetsgivare som utifrån den egna förmågan vill bidra med insatser som kan hjälpa individer närmare den ordinarie arbetsmarknaden. Exempelvis genom praktik, studiebesök och träningsintervjuer. Medlemskapet är kostnadsfritt och samtliga arbetsgivare deltar på frivillig basis. Vi Kan är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.
www.vikanmittsverige.se | Facebook ”Vi Kan Mittsverige”