HSB Norr: brf Skogen sparar 1 000 000 kWh – varje år

FX-ventilation är svaret på hur brf Skogen i Umeå kan spara så mycket som 1 000 000 kWh och hundratusentals kronor varje år. – För något år sedan var denna lösning okänd för oss, men nu känns det som en självklar investering, säger föreningens ordförande Mats-Olov Bäckström.
Vy över fastigheterna i brf Skogen i Umeå

FX-ventilation – eller frånluftsåtervinning som det också kallas – innebär att värmen som finns i en lägenhet, som annars hade ventilerats ut via skorstenen eller fläkten, återvinns genom ett värmeåtervinningsbatteri som är kopplad till en värmepump. På detta sätt kan bostadsrättsföreningar återvinna omkring 30 procent av sin totala energiförbrukning och därmed sänka sina uppvärmningskostnader och bidra till ett minskat klimatavtryck.

– De allra flesta hus som är byggda mellan 1950–1970 med frånluftsventilation har ypperliga förutsättningar för FX-ventilation, men den allmänna kännedomen om systemet är liten, säger Albin Strömberg, projektledare för energi och installationer vid HSB Norr.

Bostadsrättsföreningen Skogen i Umeå hör till dem som upptäckt möjligheten att investera i värmeåtervinning i samband med att andra underhållsåtgärder skulle utföras.

imagehtzpf.png– Jag hade inte hört talas om FX-ventilation när HSB kom med förslaget, men när vi fick inblick i hur det fungerade kändes det som ett givet alternativ. Vi fick också hjälp av med kalkyler, upphandling och projektledning, vilket underlättade processen, berättar föreningens ordförande Mats-Olov Bäckström.

Med det nya ventilationssystemet förväntas föreningen spara 1 000 000 kilowattimmar årligen – och i rena pengar rör det sig om en besparing på hundratusentals kronor.

– Hur stor besparingen blir styrs naturligtvis av priset på el och fjärrvärme, men vi räknar med att kunna sänka våra värmekostnader med 600 000–700 000 kronor varje år. Oavsett hur stor besparingen i slutändan blir känns det som en trygghet med tanke på vinterns höga elpriser, säger Mats-Olov Bäckström.

Under våren 2022 påbörjades arbetet i BRF Skogens fastigheter och installationen förväntas vara färdig till hösten.

Läs mer om HSB Norrs erbjudande om FX-ventilation