Vi är HSB

HSB är Sveriges ledande boendeaktör som ägs av cirka 677 000 medlemmar. Vi styrs inte av den kortsiktiga vinsten, utan av medlemmarnas intressen. Tillsammans utvecklar vi boendet i hela Sverige.

HSB strävar efter att förbättra boendet för våra nuvarande och framtida medlemmar. Detta gör vi genom att bygga nya bostads­ och hyresrätter, utveckla och förvalta befintliga boenden och erbjuda bosparande som öppnar dörrar till att hitta ett eget hem. Vi drivs inte av kortsiktig vinst, utan av våra medlemmars intressen. Det skapar unika möjligheter att utveckla bostäder i hela landet, även på platser där få andra vill bygga.

Sedan vi grundades 1923 har flera miljoner människor bott med oss. Det ger oss en unik kunskap och inblick i boendet – idag och imorgon. Och ju fler medlemmar vi blir, desto större möjlighet har vi att påverka samhället i en hållbar riktning.

HSBs hållbarhetsarbete bedrivs på flera nivåer för att minimera miljöpåverkan från både byggande och boende samt maximera socialt ansvar.

HSB i siffror 2022

  • 676 990 medlemmar
  • 346 381 bostadsrättslägenheter
  • 26 708 hyresrätter
  • 4 123 bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB
  • 123 052 bosparare med drygt 4,6 miljarder kronor i sammanlagt bosparkapital.
Par sitter på bänk och håller om varandra, med flerbostadshus i bakgrunden.

HSBs vision och uppdrag

HSBs vision är att vara den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boendet hos alla våra valda intressenter och våra kärnvärderingar: Engagemang, Trygghet, hållbarhet, Omtanke och Samverkan ska vara tydliga.

HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet.

Hur började det?

HSB grundades 1923 i bostadskrisens Stockholm. Idén var att ge människor tillgång till fler och bättre bostäder. Genom bosparande kunde man bygga bostäder som medlemmarna sedan fick möjlighet att köpa.