Vi är HSB

HSB är Sveriges största bostadskooperation som ägs av cirka 674 000 medlemmar. Vi styrs inte av den kortsiktiga vinsten, utan av medlemmarnas intressen. Tillsammans utvecklar vi boendet i hela Sverige.
Kvinna och man sitter på bänk på innergård

HSB är Sveriges ledande boendeaktör, som strävar efter att förbättra boendet för våra nuvarande och framtida medlemmar. Detta gör vi genom att bygga nya bostads­ och hyresrätter, utveckla och förvalta befintliga boenden och erbjuda bosparande som öppnar dörrar till att hitta ett eget hem. Vi drivs inte av kortsiktig vinst, utan av våra medlemmars intressen. Det skapar unika möjligheter att utveckla bostäder i hela landet, även på platser där få andra vill bygga.

Sedan vi grundades 1923 har flera miljoner människor bott med oss. Det ger oss en unik kunskap och inblick i boendet – idag och imorgon. Och ju fler medlemmar vi blir, desto större möjlighet har vi att påverka samhället i en hållbar riktning.

HSBs hållbarhetsarbete bedrivs på flera nivåer för att minimera miljöpåverkan från både byggande och boende samt maximera socialt ansvar.

HSB i siffror 2021

  • 673 685 medlemmar
  • 346 413 bostadsrättslägenheter
  • 26 069 hyreslägenheter
  • 1092 byggstartade HSB-bostäder
  • 1392 sålda HSB-bostäder
  • 4 103 bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB
  • 120 305 bosparare
  • Drygt 4,3 miljarder kronor i sammanlagt bosparkapital
Kille sitter och solar medan fastighetsskötare går förbi

HSBs vision och uppdrag

HSBs vision är att vara den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boendet hos alla våra valda intressenter och våra kärnvärderingar: Engagemang, Trygghet, hållbarhet, Omtanke och Samverkan ska vara tydliga.

HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet.

Hur började det?

HSB grundades 1923 i bostadskrisens Stockholm. Idén var att ge människor tillgång till fler och bättre bostäder. Genom bosparande kunde man bygga bostäder som medlemmarna sedan fick möjlighet att köpa.