Goda exempel från HSBs hållbarhetsarbete

Inom hela HSB pågår initiativ som på olika nivåer stöttar vårt hållbarhetsarbete. Vi tror på att arbeta långsiktigt och systematiskt och med många lösningar för att nå ett gott resultat. Här hittar du ett urval av goda exempel utifrån HSBs fokusområden.
HSB brf Kontrollanten i Karlstad

HSB Värmland: Satsning på inkludering stärkte gemenskapen

Den som känner sig sedd och uppskattad av sina grannar trivs bättre – och är mer beredd att engagera sig, ta ansvar och visa hänsyn. HSB brf Kontrollanten i Karlstad vann i våras HSB Värmlands håll...

HSB brf Måsängen

HSB Göteborg: Innovativt system med solceller och bergvärme

2023 prisades HSB brf Måsängen för sitt miljö- och klimatarbete, bland annat tack vare ett innovativt solhybridsystem som bidragit till att kostnaderna minskat med över 60 procent.

Arbete med lera i HSB Living Lab

HSB Living Lab: En nyckel till hållbara byggnader

Trots att människor har byggt bostäder av lera i tusentals år är det ett material som nästan har glömts bort i Sverige. Men nu har intresset för materialet vaknat igen, eftersom det är ett cirkulär...

HSB brf Sockerpärlan

HSB Malmö: HSB brf Sockerpärlan – bäst på hållbarhet 2023

HSB brf Sockerpärlan i Vellinge, Skåne fick högst hållbarhetsindex av alla HSBs inflyttningsklara projekt under 2023. En av de största framgångarna i projektet var att få ner klimatpåverkan i stomm...

En man och en kvinna tittar på  odling

HSB Göta: Källarlokal omvandlades till vertikal odling

Brf Regnbågen i Jönköping har varit testpilot i ett projekt från HSB Living Lab. Här odlar de boende grönsaker och örter hydroponiskt, helt utan ljus och jord i en gammal oljecentral i källaren.

Flerbostadshus i tegel

HSB Malmö: Lägre klimatpåverkan i brf Sockerpärlan

Noggrann projektering och användning av klimatförbättrad betong sänkte klimatpåverkan i stommen med omkring 25 procent. Åtgärder som dessutom kunnat göras utan att tumma på vare sig projektekono...

Vy från tak  med solceller  och en man på marken

HSB Norr: Energibesparing och egen solel kapar kostnader

Brf Södergård har nästan halverat sin energiförbrukning på bara tio år. Dessutom har de installerat tusen kvadratmeter solceller. – Vi insåg så fort vi började titta på solceller att det skulle...

Upplyst gård

HSB Skåne: Satsning på utemiljön gav ökad trygghet

Brf Sting på ”Challan” – ett välkänt område i Kristianstads sydvästra delar – har satsat på utemiljön. Nu vågar grannarna vara ute på kvällarna och är mycket mer positivt inställda till området.

Man med bostadshus i bakgrunden

HSB Mälardalarna: Lönande investering i energibesparing

De har bytt tvättmaskiner och belysning, men framför allt har brf Slånbäret i Örebro bytt undercentraler och styrsystem för värmen. En åtgärd som har sparat dem flera miljoner kronor bara under 2...

Man på tak med solceller

HSB Värmland: Smarta energiåtgärder med flera vinster

HSB brf Trollskogen behövde minska sin energiförbrukning. Med hjälp av HSB Värmland kom styrelsen fram till en rad lösningar som inte bara förbättrade energiprestandan utan även minskade förening...

Tre män i skyddskläder håller upp biram

Uppkopplade bikupor ska ge viktiga svar kring varför bina minskar i antal

Genom att koppla upp bikupor mot en molntjänst kan vi bättre förstå vad som ligger bakom massdöden av bin. Projektet utsågs till 2020 års mest hållbara projekt i CIO Awards. 2021 anslöts två nya bi...

Flervåningshus med gräsmatta framför

HSB Norr: Brf Mariehöjd 6 bäst på hållbarhet

HSB brf Mariehöjd 6 i Umeå fick högst hållbarhetsindex av alla HSBs inflyttningsklara projekt under 2022. Nyckeln till framgång var bra samarbete mellan alla som varit involverade i projektet och t...

Lisa Norrström håller flyttlåda utanför HSB brf Blanka i Göteborg

HSB Dela: Köp halva lägenheten, bo i hela!

Att vara ung och ta steget in på bostadsmarknaden är tufft idag. Därför har HSB tagit fram konceptet HSB Dela. Brf Blanka i Göteborg var det första HSB Dela-projektet. Sedan dess har antalet proj...

Ledningsgrupp HSB Bostad

HSB Bostad - Sveriges mest jämställda byggföretag sjätte året i rad

För sjätte året i rad kammar HSB Bostad hem topplaceringen som Sveriges mest jämställda byggföretag, enligt Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX och tilldelas certifikatet ”Excellent Arbe...

HSB Skåne: Framtidens hållbara boende "Copartment"

Hyreshuset i Lund är det första så kallade coliving-huset inom konceptet Copartment. Det är ett socialt boende med fokus på olika delningslösningar. Projektet nominerades till ”Årets Bostadsprojekt...

Fasad hos HSB brf Varvet-Hägern är en av Luleås största bostadsrättsföreningar

HSB Norr: Åtgärdsplanen som sparar energi och kostnader

HSB brf Varvet-Hägern är en av Luleås största bostadsrättsföreningar. De genomför ett stort projekt med att byta tak, installera solceller och dessutom anlägga underjordiska sopsorteringsstationer....

Fristående hus i HSB brf Valö Fyr i skymningen

HSB brf Valö Fyr: Ordnar boende till flyktingfamilj från Ukraina

Brf Valö Fyr i Göteborg var en av de första föreningarna i landet att ordna boende åt en flyktingfamilj från Ukraina i föreningens övernattningslägenhet. På detta sätt vill de inspirera andra bosta...

Fastigheter och innergård, HSB brf Stenbocken

HSB Malmö: Långsiktiga insatser skapar ökad trygghet kring Möllevången

Nyckeln till en tryggare stadsdel handlar mycket om samverkan är med stadens olika förvaltningar och polisen. Det är HSB brf Stenbockens erfarenhet i Möllevången.

Daniel Bergström och Magnus Warberg i brf Kajplatsens garage där 54 laddstationer för elbilar har installerats. Foto: Jonathan Eyre.

HSB Stockholm: Brf Kajplatsen valde elbilsladdning på alla garageplatser

Idag blir det allt vanligare med elbilar och många medlemmar i bostadsrättsföreningar efterfrågar möjligheten att ladda sin elbil i föreningens garage eller på hyrd p-plats utomhus. Brf Kajplatsen ...

HSB Stockholm: Den största solcellsanläggningen i staden

Den största solcellsanläggningen hittills bland bostadsrättsföreningar i Stockholms stad är nu på plats hos HSB brf Tanto. Tanken är att solcellerna inte bara ska förse föreningen med hållbar el oc...

Sedumtak och solceller vid Turning Torso i Malmö

HSB Malmö: Turning Torso certifierad med Miljöbyggnad iDrift Silver

Turning Torso, Nordens högsta skyskrapa, är först ut av HSB Malmös befintliga byggnader att miljöcertifieras med Miljöbyggnad iDrift nivå Silver. Här finns också ett spännande projekt med solceller...

Skissbild över HSBs nya projekt: stadsdelen Skeppsbron i Jönköping

HSB Göta: Klimatförbättrad betong vid bygge av ny stadsdel

HSB Göta arbetar aktivt med att minska verksamhetens klimatpåverkan och ligger i framkant när det gäller användandet av klimatförbättrad betong. Byggnationen av stadsdelen Skeppsbron i Jönköping är...

Marianne Färlin, ordförande, och Rune Arvidsson, vice ordförande och vicevärd, är mycket nöjda över föreningens långsiktiga energieffektiviserande åtgärder.

HSB brf Guldsmeden: ”Vi bidrar till mindre klimatpåverkan”

Återvunnen värme och tilläggsisolering är vinnande drag när HSB brf Guldsmeden i Falköping arbetar långsiktigt för att minska sin inverkan på miljö och klimat. Det har dessutom minskat fjärrvärmeko...

Arm plockar trådrullar ur hylla

Smarta delningslösningar i samfälligheten Minneberg

Gym, snickeri, vävstuga och bokcafé – det är några av alla de saker som fyra brf:er med 950 hushåll delar på i samfälligheten Minneberg i Bromma, Stockholm.

Brf Järnvägstorget – en anrik fastighet från 1800-talet

HSB Landskrona: Varsam renovering gav stadsbyggnadspris

HSB Landskrona utsågs som vinnare av Landskronas stads stadsbyggnadspris 2021 för sin varsamma renovering av brf Järnvägstorget – en anrik fastighet från 1800-talet som brandhärjades svårt våren 20...

Vy över fastigheterna i brf Skogen i Umeå

HSB Norr: brf Skogen sparar 1 000 000 kWh – varje år

FX-ventilation är svaret på hur brf Skogen i Umeå kan spara så mycket som 1 000 000 kWh och hundratusentals kronor varje år. – För något år sedan var denna lösning okänd för oss, men nu känns det ...

Vy över sedumtak i HSB brf Blanka

HSB Göteborg: Brf Blanka bäst på hållbarhet inom HSB

HSB brf Blanka i Lindholmshamnen i Göteborg fick högst hållbarhetsindex av alla HSBs inflyttningsklara projekt under 2021. Nyckeln till framgång var bland annat ett väl sammansatt projektteam och t...

Therese Bergström, HSB Skåne

HSB Skåne – fler kvinnor till fastighetsbranschen

HSB Skåne, Arbetsförmedlingen och Yrkesakademin samverkar sedan några år tillbaka kring en utbildning för kvinnliga fastighetsvärdar som syftar till att öka jämlikheten i fastighetsbranschen. Nu ha...

HSB Malmö: Klimatneutralt byggande och förvaltning före 2030

Kan Malmö lyckas uppnå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor inom en tioårsperiod? Ja, det är målet för aktörerna i Lokal Färdplan Malmö, LFM30, som HSB Malmö är en del av.