Finansiellt

HSB består av flertalet självständiga bolag och föreningar. Här kan du ta del av våra års- och hållbarhetsredovisningar.

HSBs nationella verksamhet

HSB Riksförbund är moderföretag i den nationella verksamheten, som förutom riksförbundet består av de tre dotterbolagen HSB Finansstöd (finansiella tjänster, bosparande), HSB Affärsstöd (IT-utveckling) och HSB ProjektPartner (bygger bostäder i hela landet förutom i Stockholm och på Gotland).

Här kan du läsa HSB Riksförbunds års- och hållbarhetsredovisning:

HSB Riksförbund årsredovisning 2023

Regionala HSB-föreningar

Det finns 24 regionala HSB-föreningar i Sverige. De är fristående föreningar som samverkar i en federativ kooperation och arbetar med allt från bostadsutveckling och fastighetsförvaltning, till löpande medlemsrådgivning och utbildning. I HSB Stockholm ingår också HSB Bostad som bygger bostäder i Stockholm och på Gotland.

Klicka på länkarna nedan för att läsa årsredovisningar på de regionala HSB-föreningarnas webbplatser.