HSB Norr: Åtgärdsplanen som sparar energi och kostnader

HSB brf Varvet-Hägern är en av Luleås största bostadsrättsföreningar. De genomför ett stort projekt med att byta tak, installera solceller och dessutom anlägga underjordiska sopsorteringsstationer. Åtgärder som ingår i en långsiktig plan.
Fasad hos HSB brf Varvet-Hägern är en av Luleås största bostadsrättsföreningar

Våren 2021 fick HSB Norrs Entreprenad och Energiavdelning i uppdrag att se över, prioritera och prissätta de kommande åtgärderna i underhållsplanen och samtidigt se vilka energibesparande åtgärder som behövde göras för att bibehålla och öka värdet på de fem fastigheterna i föreningen.

– För en förening i den här åldern har ofta tak, fasader och även de tekniska systemen nått mogen ålder. Vi fick i uppdrag att ta fram en långsiktig, strategisk underhålls- och investeringsplan där vi har tittat på de verkliga och kommande behoven, berättar Håkan Kohkoinen, projektledare på HSB Norr.

HSB brf Varvet-Hägern hade akut problem med läckande tak på ett hus så takbyte var en given åtgärd. Då passade de samtidigt på att investera i en solcellsanläggning.

– Vi såg möjligheten att installera solceller när vi ändå skulle byta tak. Solceller är något som kommer att sitta under en lång tid så det är ju perfekt läge när taket är nytt. Dessutom är det ju bra för både miljön och ekonomin att kunna producera egen el, berättar Kristoffer Lahti, tidigare ordförande i HSB brf Varvet-Hägern.

Tack vare ett väderskydd på taket har arbetet kunnat fortgå även under vintern.

– När vi gör ett så här stort projekt är det viktigt att vara ute i god tid, planera och upprätta en tidsplan. Nu är det här ett så pass stort hus så vi kommer att köra med väderskydd, men hade det varit ett mindre hus hade vi kanske hunnit göra arbetet under sommaren, berättar Erik Johansson, projektledare och specialist på energifrågor på HSB Norr.

Det blir en stor solcellsanläggning på 135 kW med 343 paneler på en total yta av 573 kvadratmeter. För att få en så hög egenanvändning som möjligt, det vill säga att den el som produceras ska gå till huset, har lite olika uppsättningar testats.

– Man vill ju helst börja producera el så tidigt som möjligt på morgonen och fortsätta så sent som möjligt på kvällen. Vi tittade på att sätta några paneler på öst-västligt läge, men det visade sig när vi gjorde beräkningarna att sydläget ändå är bättre totalt sett i det här fallet. Som kalkylen ser ut räknar vi med att kunna producera el för 56 öre/kWh. Nu när elpriset är så högt kommer vi att kunna producera el till nästan halva priset, berättar Erik.

En annan energibesparingsåtgärd som utförs i samband med takbytet är att det blir en helt ny isolering under taket och den befintliga tas bort.

– Vi fördubblar i princip tjockleken av isolering på taket. Vi har fått lova att höja takfoten två decimeter för att få plats med det. Även det sparar mycket pengar åt föreningen, säger Håkan.

Parallellt med takbytet och solcellerna pågår även ett projekt med att anlägga nya underjordiska sopsorteringsstationer i samarbete med det kommunala bolaget Lumire för att de ska bli mer tillgängliga och miljövänliga.

– Det blir totalt tre stationer med tagglösning, där varje hus är styrd till en specifik station. På så sätt minskar risken för att sopstationen blir överfull. I de här nya kärlen packas avfallet bättre och det i sin tur innebär en sänkt kostnad i hanteringen. Brännbart och kompost hamnar en bra bit ner i backen där det är kallare och solen inte kommer åt, vilket förhindrar odör och flugansamlingar, berättar Mikael Björk, projektledare på HSB Norr som leder sopstationsprojektet.

Det här är bara början på föreningens långsiktiga, strategiska underhållsplan. Kristoffer berättar att 2022 blir ett planeringsår för kommande stora underhållsprojekt.

– Vi kommer bland annat att titta på vilka projekt man kan slå ihop, till exempel om vi ska byta värmeledningar och kanske slå ihop det tillsammans med ventilationsprojektet. Då behöver vi inte heller störa boenden mer än nödvändigt. Det viktiga är att vi sköter om och underhåller våra fastigheter, värnar om miljön och samtidigt sänker kostnaderna, avslutar Kristoffer.