HSB Malmö: Lägre klimatpåverkan i brf Sockerpärlan

Noggrann projektering och användning av klimatförbättrad betong sänkte klimatpåverkan i stommen med omkring 25 procent. Åtgärder som dessutom kunnat göras utan att tumma på vare sig projektekonomi, tidplan eller kvalitet.
Flerbostadshus i tegel

HSB brf Sockerpärlan som består av 32 lägenheter hade byggstart i början av 2022 och ska stå klart för inflyttning sommaren 2023. Projektet ligger i Vellinge, Skåne bredvid ett gammalt sockerbruk som delvis kommer bevaras och byggas om i nästkommande etapper som HSB bygger i området.

– I Sockerpärlan har vi arbetat med åtgärder för att minska klimatpåverkan i stommen. Just stommen är extra angelägen att fokusera på eftersom den normalt sett står för omkring hälften av en byggnads klimatpåverkan under byggtiden, säger regionchef (tidigare projektchef) Marcus Altengård.

Utgångspunkten är en ganska traditionell betongstomme, en platta på mark, prefabricerade plattbärlag med 45 mm pågjutning på plats, prefabricerade mellanväggar och balkongplattor samt fasad av utfackningsväggar med tegel. Preliminära beräkningar visar att HSB ProjektPartner får ner klimatpåverkan av stommen med omkring 25 procent. Med klimatdeklarationens omfattning landar beräkningen på 232 kg CO2e/kvm, vilket är drygt 20 procent under HSBs eget maxtak.

– Framgångsfaktorn är framför allt att vi har varit mycket noggranna under projekteringen med att säkerställa rätt dimensionering och betongkvalitet för varje byggdel och undvikit överdimensionering. Dessutom har vi använt klimatförbättrad betong i såväl platsgjuten betong som i prefabelement, säger Marcus Altengård.

I klimatförbättrad betong hålls cementhalten nere genom inblandning av industriavfall som fungerar som ett alternativt bindemedel med avsevärt lägre klimatpåverkan. I Sockerpärlan användes 10-30 procent lägre cementhalt beroende på byggdel och skede. Prefabelementen innehåller också återvunnen armering.

– En annan viktig framgångsfaktor i projektet är ett stort engagemang, bra samarbete och genuin vilja att lära sig mellan HSB och alla inblandade, såväl hos totalentreprenören Peab som hos materialleverantörerna Swerock och Byggelement. Vikten av samarbete, tydlighet och tidig dialog är viktiga lärdomar. Liksom erfarenheten att åtgärderna kunnat göras utan märkbar påverkan på vare sig projektekonomi, tidplan och eller kvalitet, säger Marcus Altengård.

Utöver arbetet med minskad klimatpåverkan har man även arbetat med andra hållbarhetsåtgärder i Sockerpärlan och projektet når högt i HSBs hållbarhetsindex. Bland annat genom certifiering enligt Miljöbyggnad silver, HSB Dela, hög energiprestanda, solceller, praktikplatser under entreprenaden och bra möjligheter för fossilfria resor till och från de färdiga bostäderna.