Parkering/garage

I föreningen finns garage, besöksparkeringar och reserverade parkeringsplatser att hyra.

Hela föreningens område är väl skyltat med vad som gäller för parkering och framförande av motorfordon. T.ex. så är det tillåtet att köra i husområdena för i- och urlastning (ej parkera) men inte tillåtet att köra på cykelbanan som förbinder Tranbärsvägen och Blåeldsvägen.

Självklart kör vi lugnt och försiktigt bland husen av hänsyn till alla, i synnerhet barnen.

 


Föreningen har avtal med Securitas för kontroll av våra parkeringar och områden. Detta förbättrar vår boendemiljö.
För mer information se även Norrbergabladet 170123 & 170327.

 

Observera att kommunen har skyltat parkeringsförbud på infarten till Tranbärsvägen.

 • Blåeldsvägen
  Blåeldsvägen
 • Blåeldsvägen
  Blåeldsvägen
 • Blåeldsvägen
  Blåeldsvägen
 • Visa hänsyn
  Visa hänsyn