Vicevärd

En av de viktigaste funktionerna i vår bostadsrättsförening

Vicevärden är vald av stämman.
Som vicevärd sköter man om mycket av de praktiska bestyren men är också en central funktion i föreningens administration t.ex. attestering av fakturor, lägenhetsöverlåtelser, dokumentförvaltning och uttag ur inre fond.

En del sysslor ingår i vicevärdens fasta arvode och en del avlönas baserat på tid, t.ex. gräsklippning.

Av naturliga skäl har vicevärden nära sammarbete med styrelsen och närvarar på styrelsemötena men har ingen röst i styrelsens beslut.

Vicevärden (föreningen) har två postfack, ett på Blåeldsvägen 58 och ett på Tranbärsvägen 25.