På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Att tänka på

Porttelefon/Entreér
Porten öppnas med nyckel eller "tagg". Portelefon är ansluten till lägenhetsinnehavarens fasta telefon eller mobil. Mellan kl 21-06 är porttelefonen inte i bruk. För öppning av porten använd knapp 5 på din telefon.
Våra taggar (nyckelbricka för att öppna entrén) är en värdesak som ska handskas lika med nycklar. Vid förlust SKALL det anmälas till vicevärd snarast så att taggen kan tas bort från systemet
Väntar du besök? Ring fyra signaler till exp. telefon 011-18 51 36 och lägg på. Besökare har då 60 minuter att passera porten genom att slå de fyra (4) sista siffrorna i ditt telefon nummer ( det nummer du anmält till föreningens porttelefonsystem

Vägbom kan öppnas med särskild bomnyckel.

El, VA och kabel-TV ingår i månadsavgiften

Påsar för matavfall finns i korgarna under bänken i de stora tvättstugorna på markplan

Upptäck droppande vatten i tid innan stor skada uppstått genom att själv installera ett vattenlarm. Clas Ohlsson har ett larm för 99 kr.

E-postadress: Vill du/ni lämna er e-postadress till föreningen så skriv till brfengelholm@telia.com. Uppge namn och lägenhetsnummer, det nummer som står på ditt brevlådeinkast

Balkonger i höghusen. Vid inglasning och målning av balkongen skall detta i förväg anmälas till styrelsen. Är balkongen inglasad vid köp av lägenhet så övertar du/ ni även det skriftliga avtalet mellan lägenhetsinnehavaren och föreningen. Saknar du avtalet, tag kontakt med vicevärd

Förebygga stopp i avloppet. Matfett och matolja som skölj ner i avloppet stelnar och förorsakar stopp. Se till att fett/oljor hamnar i det bruna kärlet i våra soprum eller i de brännbara soporna. Förslagsvis kan man hälla större mängder i en gammal tetra förpackning och slänga i de brännbara soporna.
I toaletten får endast det som passerat kroppen och toalettpapper kastas.
Övrigt såsom våtservetter, hushållspapper eller liknande slängs i brännbart.

Köksfäktens filter
måste regelbundet rengöras eller bytas ut. Metallfilter är att föredra. Elonbutiken Ingelsta har filter till de flesta förekommande fläktar

Ansvaret för brandvarnarens underhåll ligger på lägenhets innehavaren. Lämpligt att byta de tre batterierna regelbundet, kanske till första advent. Batteri typ 9 volt.

Fönsterkoppelhaken går ibland sönder i samband med fönstertvätt. Rätt typ av hake finns att hämta på expeditionen. I det smala ventilationsfönstret finns ett filter som efter en tid blir smutsigt och behöver bytas. Filtret kan hämtas på expeditionen. Den rätta gula färgen till den stående panelen på balkongen kan efter påstötning på expeditionen beställas hem. Måla får man göra själv!  :-)

UNDERHÅLL AV LÅS
Det har gått några år sedan vi bytte låssystem i föreningen. Även ett bra lås kräver lite ”kärlek” med en låsolja av rätt kvalitet. Då några lägenheter har haft problem med torra lås kan det vara på sin plats att underhålla det någon gång per år. Låssmeden rekommenderar en ASSA olja som är av rätt/god kvalitet. Fel olja kan få motsatt effekt.
Underhållsansvaret enl våra stadgar ligger på bostadsrättshavaren när det gäller lås tillhörande lägenheten.Vicevärd kan vara behjälplig med lite ”låsservice” i form av rekommenderad olja om någon så önskar. Meddela med e-post eller lapp i lådan.

Det finns numera möjlighet att få månadsavgiften på e-faktura istället för pappersavi.
Du anmäler dig via din internetbank. Sök på HSB Östra som betalningsmottagare. Du behöver ange avtalsnummer, så ha gärna din senaste avi framme. Logga in via hsb.se/ostra – mina sidor-bostadsekonomi. Klicka på en period för att se "Avtalsnummer för e-faktura". Eftersom aviseringen sker kvartalsvis kommer du att få dina första e-fakturor inför kommande kvartalsskifte. Det innebär att om du anmäler dig i februari får du dina första e-fakturor i april och framåt. Tjänsten är avgiftsfri.