Andrahandsuthyrningar

Såväl svensk lag som föreningens stadgar tillåter att man kan få hyra ut sin lägenhet i andra hand om man har tunga, sakliga skäl till det. För att få hyra ut i andra hand krävs både enl. svensk lag och föreningens stadgar att man har styrelsens tillstånd att göra det.  Styrelsen är mycket restriktiv med att bevilja tillstånd att hyra ut lägenheter i andra hand. Man kan således inte köpa en lägenhet här och själv bo någon annanstans och sen få tillstånd att hyra ut den köpta lägenheten i andra hand.

Bostadsrätterna inom vår förening är till för att ägarna permanent ska bo i lägenheterna. Hyr man ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens tillstånd kan det innebära förverkandegrund dvs att man blir av med sin lägenhet.

Vill man hyra ut sin lägenhet i andra hand och anser sig ha giltiga skäl för det fyller man i en ansökan på vicevärdsexpeditionen tillsammans med den som man vill hyra ut till. Speciell blankett finns. Styrelsen behandlar ansökan och beviljar eller avslår ansökan. Beviljas man tillstånd att hyra ut i andra hand kommer föreningen att debitera bostadsrättsinnehavaren en avgift på 10% av prisbasbeloppet som är ett belopp som varje år fastställs av regeringen För 2020 är prisbasbeloppet 47.300 kr vilket innebär att föreningen 2020 tar ut en avgift. 4.730.kr per helår vid beviljad andrahandsuthyrning.

Om man vill hyra ut i andra hand måste man lämna in en ansökan till styrelsen. Det finns en speciell ansökningsblankett på vicevärdsexpeditionen som man fyller i. Vi vill också träffa den person som är tänkt att hyra lägenheten och vederbörande ska medföra och visa giltig legitimation och i ett oöppnat kuvert ett utdrag ur polisens belastningsregister. Den presumtiva hyresgästen ska också läsa igenom föreningens regelverk för de boende och genom sitt undertecknande bekräfta att vederbörande förbinder sig att respektera och följa regelverket. En ansökan om andrahandsuthyrning behandlas vid styrelsens ordinarie möten som äger rum första tisdagen i varje månad. Vid frågor ang. andrahandsuthyrning kontakta vår förvaltare Magnus Sjöberg. Du når honom under hans telefontid varje helgfri Måndag- Fredag kl. 10.00-11.30 på telefon 0739/ 533 533