Nu är portarna bytta på höghusgaragen

Vår entreprenör för bytet av portarna på höghusgaragen var snabb i vändningarna. På endast 1 dag mot planerade 2 dagar lyckades man byta samtliga portar vilket inte var helt okomplicerat. De gamla portarna skulle demonteras och köras bort. Vissa justeringar av vägganslutningarna krävdes på sina håll och så skulle de nya portarna monteras och injusteras. Med 6 montörer på plats så lyckades man byta alla portarna på 1 dag. Strongt gjort. Och det bästa av allt. Nu fungerar portarna och alla går att öppna, stänga och låsa på ett smidigt sätt till glädje för våra garagehyresgäster.

Nu byter vi våra utomhusbelysningar

Med start i måndags, den 10 januari började vi byta ut de gamla utomhusbelysningarna på våra parkeringsplatser och belysningarna på våra andra ytterområden. Det är Levins som svarar för monteringen av de nya armaturerna. De kommer också att byta belysningarna i den s.k. suckarnas gång.

Valberedningen börjar sitt arbete !

Inför den kommande årsstämman i föreningen som vi hoppas och tror att vi ska kunna genomföra på ett normalt sätt i år kommer valberedningen nu att påbörja sitt arbete inför stämman. Valberedningen förbereder och föreslår bl.a. ledamöter till föreningens styrelse, revisor och kandidater till andra förtroendeuppdrag i föreningen. Har Du förslag på lämpliga kandidater eller om Du själv är intresserad av något uppdrag kontakta valberedningen. Styrelsen i Brf Charlottsborg har beslutat att under ordinarie valberedningsordförandes, Lars Clemenssons, sjukdom och konvalecens kommer den av föreningsstämman valde valberedningsledamoten Peter Bengtsson att ansvara för valberedningsarbetet och vara valberedningens tillförordnade ordförande. Peter Bengtsson har tidigare suttit i föreningens styrelse. Peter Bengtsson når Du på telefon 0701400101

Tipsa om misstänkt olovlig andrahandsuthyrning!

Enligt såväl svensk lag som föreningens stadgar får man som bostadsrättsinnehavare INTE hyra ut sin lägenhet till någon annan - andrahandsuthyrning- utan styrelsens godkännande. Vi ska INTE ha några olagliga andrahandsuthyrare eller olagliga andrahandshyresgäster i vår förening. Misstänker Du att någon hyr ut sin lägenhet i andra hand Tipsa oss om det så kan vi följa upp och kontrollera det hela. Du kan givetvis lämna Ditt tips anonymt. Tipset lämnas till vår förvaltare Magnus Sjöberg och han har telefon 0739 533 533 och han telefontid varje helgfri vardag Måndag - Fredag kl. 10.00 - 11.30. Hyr man ut sin lägenhet till någon annan- andrahandsuthyrning - utan styrelsens godkännande kan det innebära att bostadsrättsinnehavaren tvingas flytta från lägenheten och att man får den förverkad dvs den säljs och bostadsrättsinnehavaren får inte en krona utan hela försäljningsintäkten tillfaller föreningen. Man får hyra ut sin lägenhet i andra hand om man har styrelsens tillstånd. Man ska då ha mycket goda skäl för att få detta tillstånd och det beviljas endast för en begränsad tidsperiod. Tänker du hyra ut din lägenhet kontakta vår förvaltare Magnus Sjöberg för mer information och för att få en ansöknngsblankett Den tänkta hyresgästen skall i ett oöppnat kuvert visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister i samband med att ansökan länas in.

Vaccinera Dig NU av omtanke om Dig själv och Dina medmänniskor

Från stora delar av världen, i Europa, i Norden och iSverige når oss rapporter om en ökad smittspridning av olika muationer av Coronaviruset Q 19. Inläggningarna på sjukhusen ökar och personalen blir alltmer pressad i arbetet med att ta hand om de sjuka i Q19. Många av de drabbade kämpar för sitt liv. Tänk på att Du själv Din familj kan bli drabbad och Du kan sprida smittan vidare till andra som drabbas svårt av sjukdomen. Vi har ALLA ett ansvar att bidra till minskad smittspridning och att skydda oss själva och andra människor. Följ myndigheternas rekommendationer, råd och anvisniingar. ÄR DU INTE VACCINERAD gör det i så fall så fort Du kan och får möjlighet FÖR DIN EGEN SKULL men också i respekt för andra människors hälsa och liv.

Månadsavgifterna/hyran skall betalas i förskott

Vi vill fästa uppmärksamhet på att månadsavgifter/hyran skall betalas i förskott i enlighet med våra regler och stadgar. Det är viktigt att detta respekteras och följs. Betalar man INTE månadsavgiften/hyran i förskott löper man risken att bli uppsagd från lägenheten - dvs man tvingas flytta från lägenheten och att den övertas av föreningen utan ersättning. BETALA månadsgiften i tid dvs i förskott enl. det datum som står på avierna.

Nu måste Du ha styrelsens tillstånd vid inglasning av balkongerna!

Fom 1 mars 2021 gäller att Du måste ha styrelsens tillstånd för att få glasa in Din balkong. Det finns också uttalade regler för inglasningen. Dessa liksom en blankett för att söka inglasningstillstånd finns på exppeditionen. Kontakta förvaltaren på hans telefontid så hjälper han Dig. Gör Du en inglasning utan styrelsens tillstånd kommer du att få riva den.

Vi måste minska fimpar, snuspåsar och skräpkastningen på området

Tyvärr har nedskräpningen med fimpar, snuspåsar, cigarettpaket mm ökat på våra p-platser, gårdar och området. Vi måste få ett stopp på det. Denna nedsmutsning som dessutom drar ner intrycket av området kostar dessutom stora pengar då föreningen måste sätta till resurser för att plocka upp skräpet om inte hela området ska se ut som en skräphög. Och det är de boende som får betala för den egentligen helt onödiga nedskräpningen. Tala om för Dina barn, ungdomar att inte slänga skräpet på marken utan slänga det i papperskorgarna eller ta upp det till lägenheten. Som vuxen är det en skandal om du inte begriper att inte slänga fimpar, cigarettpaket och snuspåsar på området. Du har ett ansvar för Ditt område och Ditt beteende och att vare ett föredöme för barn och ungdomar. Eller du spottar ut din snuspåse eller slänger din  cigarettfimp på golvet i lägenheten?? Gör det då inte heller på området. TACK!

Förvaltarens telefontider

Vår förvaltare Magnus Sjöberg har telefontid varje helgfri Måndag tom Fredag kl. 10.00- 11.30. Vill du ta ut pengar ur fonden, har frågor om din lägenhet, ditt boende, lägenhetsöverlåtelser, ansökan om tillstånd att hyra ut i andra hand, glasa in din balkong kontakta honom och behöver Ni träffas så kommer Ni överens om en tid för ett sammanträffande. Du når honom på telefon 0739 533 533.

Störningsjouren sköts numera av AVARN och de nås på tel. 010 210 90 00

Felanmälan tel 046 21 85 00 når Du dygnet runt!

 Alla fel- stora som små, akuta som inte akuta ska anmälas dit. Förvaltare och vaktmästare tar inte emot några felanmälningar.