På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Om föreningen

VÄLKOMMEN TILL BRF CHARLOTTSBORG!

Välkommen till Brf Charlottsborg´s hemsida. Vår bostadsrättsförening är en av de största i Kristianstad och består av 311 lägenheter fördelade på 2 höghus och 8 låghus. Låghusen är placerade så att det ligger 2 hus på samma gård. Det innebär att vi har 4 gårdar med 2 låghus på vardera gård. Våra fastigheter har 28 st enrumslägenheter, 115 st tvårumslägenheter,148 st 3 rumslägenheter och 20 st 4 rumslägenheter.

Våra fastigheter byggdes i början av 1970-talet och lägenheterna anses allmänt vara väldigt väl och trevligt disponerade.

Föreningens hus ligger på Hasselvägen 8-39 och gränsar till Vilans Idrottsplats, Charlottsborgshemmet och Charlottsborgsparken. Man kommer in på Hasselvägen från Långebrogatan. 

Ett snitt av befolkningen bor hos oss

Våra bostadsrättsinnehavare representerar ett snitt av befolkningen, barnfamiljer, ungdomar, äldre och pensionärer, gammelsvenskar och personer med invandrarbakgrund. På samma sätt är det yrkesmässigt.

Vår förening- Vi äger det tillsammans

Som medlem i vår förening är Du delägare i föreningen tillsammans med alla andra som bor här. Och visst är det så. Att det man äger är man rädd om. Därför har vi alla som medlemmar ett ansvar för området- att visa ett engagemang och vara rädd om våra gemensamma tillgångar, hus, tvättstugor, miljöhus och yttre miljö. Att hjälpa till så att vi har Kristianstads skräpfriaste område, att vi sorterar våra sopor rätt så vi slipper betala onödiga pengar till renhållningen, säger till om vi ser de som klottrar eller förstör, slänger fimpar på marken mm. Då kan vi alla göra en insats och spara pengar och därmed minska våra gemensamma kostnader. Att plocka upp ett kringflygande papper eller fimp kostar så lite men betyder så mycket. Tillsammans skapar vi ett trevligt, tryggt och rent område.

Här får man mycket för pengarna

Våra lägenheter är attraktiva och det råder stor efterfrågan på lägenheterna och prisutvecklingen på lägenheterna har under många år varit stigande.

Månadsavgifterna är låga och konkurrenskraftiga. Det är mycket som ingår i månadsavgiften dvs något som Du inte betalar extra för utan som ingår i månadsavgiften.

Ett stort antal TV-kanaler via kabeltv (Com hem). Bredbandsinkoppling till lägenheten, fom 1 november 2021 kommer alla lägenheter att ha gratis tillgång till nätanslutning via Telenor då styrelsen efter stämmobeslut tecknat ett avtal med Telenor och föreningen svarar för avgiften. Fritt vatten, Eget förrådutrymme, Fri tillgång till välutrustade tvättstugor, Egen  parkeringsplats, Tillgång till gemensamma barnvagns- och cykelförråd. Flera grillplatser på området liksom en stor lekplats. Reserverade gäst-parkeringsplatser för besökande till de boende i form av 1 st gästparkeringstillstånd per lägenhet som utkvitteras på vår expedition. Patrullerande- ronderande bevakning av väktare från AVARN. Tillgång till den unika SKRÄPFICKAN för mer information om den klicka på Skräpfickan.

Nära till det mesta

Inom området hittar Du en stor lekplats, ett utegym och en plan för bollspel. På gångavstånd 5-10 minuter hittar Du Vilans vårdcentral, två dagis och förskolor, Slättängsskolan med 1-9 klasser, flera matbutiker; Willys, Lidle – stora Coop, liksom olika specialbutiker inom det växande handelsområdet Härlöv och på Vilan. Den stora och vackra Charlottsborgsparken med pulkabacke, boulebana, hundrastgård och stor lek – och grillplats. Du har också nära till Vilans Idrottsplats där det också finns en lite mer avancerad lekplats. Det är också nära till busshållplatser för stadsbussarna med flera avgångar varje timma till Centralstationen, city men också till tex Vä.

Här på hemsidan hittar Du mera upplysningar om vår förening, boendet här med såväl vissa rättigheter som skyldigheter, våra regler mm.  Klicka på respektive flik.

Du är också välkommen att kontakta styrelsen eller föreningens förvaltare.

HSB och BRF Charlottsborg

Brf Charlottsborg är en självständig organisation inom HSB. Föreningen svarar själv för sin ekonomi, driften och underhållet av våra fastigheter liksom för alla investeringar. HSB har inget inflytande över föreningen och har och tar heller inget ekonomiskt ansvar för föreningen och dess verksamhet. Inom vissa områden köper föreningen i dagsläget vissa tjänster av HSB Skåne men det sker på affärsmässiga grunder då HSB Skåne är ett affärsdrivande företag och vår förening kan köpa de tjänster vi behöver från vilken annan aktör som helst. Vi har ingen skyldighet att köpa tjänster från HSB Skåne.

Föreningens organisation

Det högsta beslutande organet inom föreningen är föreningsstämman dit alla medlemmar- bostadsrättsinnehavare kallas. Vid stämman väljer medlemmarna en styrelse som sedan ansvarar för den löpande driften av fastigheterna och verksamheten. Styrelsen ansvarar inför stämman för de beslut som man fattat och för hur man skött drift- och underhåll av föreningens fastigheter dvs föreningens verksamhet. Till föreningsstämman kan medlemmarna också lämna förslag/motioner. Motionerna skall lämnas till styrlesen och de ska vara inlämnade senaste den sista februari. De ska lämnas på vicevärdsexpeditionen eller föreningens brevlåda som finns vid sidan om ytterdörren på Hasselvägen 30.  I fliken Stadgar hittar Du våra stadgar som också reglerar styrelsens arbete och ansvar.

I fliken Årsberättelsen hittar Du den senaste årsberättelsen.

Behöver du kontakt med vår förvaltare- ring honom på hans telefontid!

Vår expedition ligger på Hasselvägen 30 – i ett av låghusen.Vår förvaltare Magnus Sjöberg har daglig telefontid - helgfria vardagar Måndag- Fredag kl. 10.00-11.30. Vill Du ta ut pengar ur den inre fonden, eller har frågor om lägenhetsöverlåtelser, medlemsansökningar, ansökning om 2:a handsuthyrning mm ringer Du Magnus Sjöberg under hans telefontid så kommer Ni överens om en tid för att fixa det. Förvaltarens telefonnummer är 0739 533 533. Vid alla typer av fel - ovsett om det gäller i lägenheten eller i tvättstugorna, fastigheterna, hissarna eller på området ska Du ringa FELANMÄLAN som har dygnet runt jour. Kontaktuppgifter till felanmälan finns i varje trapphus (anslagstavlan) och här på hemsidan under kontaktrubriken och under Felanmälan.