På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
 • Välkommen till brf Göta

  Vi är en trivsam förening på Östermalm i Kristianstad. Med gångavstånd till centrum och med tillgång till vacker natur alldeles inpå knutarna har vi det bästa av båda världarna.
 • Välkommen till brf Göta

  Vi är en trivsam förening på Östermalm i Kristianstad. Med gångavstånd till centrum och med tillgång till vacker natur alldeles inpå knutarna har vi det bästa av båda världarna.

Välkommen till Brf Götas hemsida

På vår hemsida kan du få information om föreningen, styrelsen och boendefrågor. Under rubriken boendeinformation kan du läsa om frågor av vikt för dig som bostadsrättsinnehavare. Det kan gälla förråd, tvättstugor, andrahandsuthyrning med mera. Under rubriken nyheter kommer vi regelbundet att lägga in information om vad som är på gång inom föreningen. Dessa kommer att uppdateras för att vi ska vara så aktuella som möjligt. Du kan även ta kontakt med styrelsen via hemsidan för synpunkter eller frågor kring ditt boende. Vi i styrelsen hoppas att du ska ha nytta och glädje av hemsidan.

Möt styrelsen

Bostadsrättsföreningen Göta har, liksom andra föreningar, en styrelse som ansvarar för föreningens verksamhet. Styrelsen är vald på årsmötet (stämman) av de deltagande medlemmarna vilket innebär att det är du som medlem som väljer vilka som sitter i styrelsen. Du kan också vända dig till valberedningen för att föreslå ledamöter till styrelsen. Valberedningen kontaktuppgifter finns på vår hemsida. Vi som sitter i styrelsen är: Ordförande Leif Karlsson, sekreterare Martin Runesson, brandskydd Marcus Nordbladh, ledamot Alexander Smiding och ledamot Moa Pettersson. Mer om styrelsen och dess ledamöter kan du läsa om under "Om föreningen".

Du som bostadsrättsinnehavare – ansvar och inflytande

Som lägenhetsinnehavare i är du medlem i bostadsrättsföreningen Göta och ägare av en bostadsrätt. Bostadsrättsföreningen Göta är ansluten till HSB. Den som innehar bostadsrätten äger inte själva fastigheten utan en andel i bostadsrättsföreningen. Föreningen äger i sin tur själva fastigheten. Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att vi som boende har ett gemensamt ansvar då vi äger fastigheten tillsammans. Styrelseledamöterna sköter föreningens övergripande verksamhet men det är angeläget att betona att styrelsen inte fungerar som en serviceinstans för medlemmarna. En hel del faller på dig som boende för att allt ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Tycker du att grannarna stör bör du naturligtvis vända dig till dem du anser stör först och främst. Hjälper inte detta kan du vända dig till störningsjouren som då kommer ut och gör en bedömning huruvida störningen är kraftig nog. Är det något som inte fungerar i våra gemensamma lokaler, exempelvis belysning eller tvättmaskiner tar du kontakt med felanmälan som då registrerar din anmälan som ett ärende att åtgärda. På vår hemsida får du mer information om bostadsrättsföreningen Göta och om de boendefrågor som nämnts ovan och mycket mer som du kan behöva känna till.

I närheten

 • Galleria Boulevard
  558 m - Öppettider mån-fre 10-20 lör-sön 10-16
 • Arenan
  1,2 km