Laddbox till elfordon

Styrelsen har beslutat att laddbox till elfordon som används permanent av boende i föreningen ska anslutas med s.k. fast installation. Stickpropp och vägguttag är inte godkänt för permanent användning. Anledning är överhettning av kontaktdon och ledningar med brandfara som följd.
För närvarande gäller detta inte för laddning av el-cyklar.