Vem ska underhålla bostadsrätten?

Det är skillnaden på inre och yttre underhåll

Du svarar för att hålla lägenheten i gott skick. Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i, men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som medlemmarna gemensamt disponerar, t.ex kvartershuset och motionslokalen. 

Du svarar själv och på egen bekostnad för det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Du har att sköta löpande underhåll av lägenhetens väggar, golv, tak, innerdörrar och samt insidan av ytterdörren. Du ska också se till att vitvarorna i lägenheten är i gott skick, så att vattenskador från läckande maskiner undviks. 

Vill du bygga om invändigt eller göra någon annan större förändring? Fyll då i blanketten som finns att ladda ner längst ner på denna sida, och skicka in till styrelsen! Vi kommer fortsättningsvis inte att acceptera annat än denna blankett.

Du svarar också själv och på egen bekostnad det underhåll och de reparationer som behöver göras på uterum, altaner, luftkonditioneringar, pooler m m. Detta oavsett om de fanns vid köpet av bostadsrätten eller har kommit till senare. Med andra ord allt som tillkommit efter den ursprungliga byggnationen.

Föreningen svarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation. Föreningen svarar för kostnaden vid utbyte av trasiga vattenblandare och trasiga toalettinsatser. 

Det är styrelsen som har ansvaret för att fastigheten underhålls och är i förstklassiskt skick. Bostadsrättsföreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Då är det viktigt att fastigheten behåller sitt värde. Här har du som boende en viktig uppgift genom att påtala för styrelsen de fel och brister på fastigheten som du upptäcker. Detta görs enklast genom en lapp i lådan till någon i styrelsen eller med ett mail till sekreteraren (sekr"at"kanalbrinken.se).

Vem underhåller vad?

Det finns reglerat i våra stadgar i §§ 31 och 32.