Driftstatus för digital-tv

21 mars 2021

Comhems driftstatus för digital-tv på Kämpagränden är i skrivande stund följande:

Vi åtgärdar just nu ett fel i vårt nät som påverkar digital-tv. Felet visar sig som störning eller avbrott och berör alla kanaler. Vi jobbar på att lösa problemet så fort som möjligt.

Uppdatering den 22 mars:

Felet är nu åtgärdat.