Gör din röst hörd på stämman!

19 februari 2024 Om några månader är det dags för vår bostadsrättsförenings stämma. Det är ett viktigt tillfälle för oss att gemensamt diskutera och besluta om frågor som rör vår boendemiljö, ekonomi och framtid.

Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens verksamhet genom att skriva motioner. En motion är ett förslag till stämman om något du vill att föreningen ska göra eller ändra. Det kan handla om allt från underhåll och renovering till trivsel och gemenskap.

Att skriva motioner är ett enkelt och effektivt sätt att bidra till föreningens utveckling och förbättring. Vi hoppas att du vill vara med och dela dina idéer och åsikter med oss. Tillsammans kan vi göra vår bostadsrättsförening till en ännu bättre plats att bo och leva på.

För att skriva en motion behöver du följa dessa steg:
- Formulera ditt förslag tydligt och konkret. Ange vad du vill att föreningen ska göra och varför det är bra för föreningen.
- Använd gärna den bifogade mallen som du hittar nedan.
- Skicka in din motion till styrelsen senast den 29 februari 2024.

Du kan skicka den via e-post till brf.trollenas66@gmail.com eller lägga den i styrelsens brevlåda i källaren, Rönnebergavägen 17.
Styrelsen kommer att behandla alla inkomna motioner och lägga fram dem till stämman tillsammans med ett yttrande. På stämman kommer alla närvarande medlemmar att rösta om motionerna och besluta om de ska bifallas eller avslås.

Varmt välkommen att skriva motioner till årets stämma!

Styrelsen HSB Brf Trollenäs

Blankett för motioner

Till nyhetslistan