Avisering om avgiftshöjning 2024

16 december 2023 Styrelsen för BRF Botkyrka i Tullinge har inför 2024 års budget beslutat om en avgiftshöjning om 8% för att täcka upp kraftigt ökade kostnader för drift- underhåll och räntekostnader.

Styrelsen för BRF Botkyrka i Tullinge har inför 2024 års budget beslutat om en avgiftshöjning om 8% för att täcka upp kraftigt ökade kostnader för drift- underhåll och räntekostnader.
Avgiftshöjningen behövs för att säkerställa en fortsatt stabil ekonomi i föreningen. Beslutet om avgiftshöjning har tagits i samråd med föreningens ekonomiska förvaltning. Avgiftshöjningen kommer ses från och med januari avierna.
Har ni några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på mejl via brfbotkyrka@yahoo.se
Hälsningar,
Styrelsen i HSB BRF Botkyrka i Tullinge


Till nyhetslistan