Medlemsbrev

30 april 2022 Så är då dags för ett nytt medlemsblad. Året startade ju trevligt med oförändrade avgifter och hyror för p-platser och garage. Föreningen står inte inför några större kostnader under 2022. Våra portar och sopholkar ”målades” om i höstas och det har gett våra entréer ett lyft.

Viktig info för diskussion

Styrelsen har fått en förfrågan från Svea Solskydd om att få hyra föreningens uthyrningsdel på Tullingebergsvägen 1D. Det innebär att det stora rummet integreras med undervåningen och att en viss ombyggnad sker för att passa deras ändamål och att Brf Botkyrka får behålla en del för styrelsemöten. Det skulle innebära en del intäkter för föreningen och uthyrning av lokalen uteblir därmed helt. Kostnaden för att hyra lokalen är 200:-/dag. Diskussion och eventuellt beslut tas i samband med Årsstämman den 18 maj 2022.

Cykel- och barnvagnsförrådRensning av cyklar skedde förra året genom uppmärkning med etikett som skulle tas bort ifall den tillhörde någon. Om ingen gjort anspråk på eventuell saknad cykel kommer dessa att kasseras under våren. Omhändertagna cyklar förvaras i föreningens förråd. Brandfarligt material får inte förvaras i trappuppgångarna såsom dörrmattor enligt regler från Brandmyndigheten. Tänk på att inte släppa in obehöriga i portarna. Portarna får endast sättas upp tillfälligt vid inoch urlastning.

Hela medlemsbrevet finns som pdf för nedladdning nedanför.