Parkering

Vi har ca. 100 parkeringar för boende i föreningen samt 2 st för besökare

Som alla vet är det svårt att få gratisparkering i närområdet.

Föreningen har 76 st p-platser och 25 st garage. Kötiden för p-platser är ca: 1 år, garageplats 10 år. Boende har endast rätt till en parkering eller garage per lägenhet. Garage får inte användas som förråd utan endast för parkering.

Föreningen har även 25 st platser för elbilsladdning. Om ni önskar tillgång till en sådan så kontakta oss när ni blivit tilldelad en parkeringsplats så flyttas ni korrekt internt på parkeringen.

Parkeringsrutorna är numrerade 1- 76. Informationen från storholmen har fyra siffror tex. 9566, vilket motsvarar P66 i ritningen. P för parkering och G för garage.

Andrahandsuthyrning tillåts inte och uppsägning sker med omedelbar verkan då sådant upptäcks. Parkering på gårdarna är endast tillåtet för i- och urlastning 15 minuter.

Vår förvaltare Storholmen hanterar parkeringskön.   https://www.storholmendirekt.se/   tel. 08 520 252

 

  • Parkering Tullingebergsv.
    Parkering Tullingebergsv.
  • Baksidan Månstorpsv.
    Baksidan Månstorpsv.
  • Var ligger parkeringsrutan
    Var ligger parkeringsrutan