Felanmälan fastighetsskötsel

HSB Södertörn
 
Felanmälan för fastighetsskötsel görs på hsb.se/felanmalan och gäller ärenden som exempelvis:
  • tvättstugor,
  • lås,

  • byte av huvudsäkring,

  • belysning,

  • VVS med mera.

 
Under vardagar kontorstid går det även att ringa eller mejla in in felanmälan, se Kundcenter HSB