För medlemmar - Docenten från A till Ö

Först lite kort information om att bo i en bostadsrättsförening:

Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast rätten att nyttja en viss lägenhet. Som innehavare av en bostadsrätt är du och dina grannar medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten inklusive de gemensamma utrymmena och utemiljön.

Styrelsen i föreningen har som uppdrag att säkerställa att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra. I föreningens stadgar anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna i och med ditt medlemskap. Stadgarna hittar du bland annat på föreningens hemsida.

Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i och när du nyttjar lägenheten ska du se till att bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig.

Mycket av det som medlemmarna tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar man om tillsammans och det är vi gemensamt som skapar den boendemiljö vi vill ha!

Välj i menyn för mer information.

A - I

J - S

T - Ö