Kontaktinfo

Kundcenter HSB

Växel 08-608 68 00  info.sodertorn@hsb.se

Felanmälan

Fastighetsskötare 08:00-17:00  070-866 41 01 (Kjell Blidborg)

Jour Securitas 17:00-08:00  08-657 64 70 Störningsjour, akuta fel tex vattenläcka.

Anticimex  075-245 10 00 kundservice@anticimex.se  Anmälan skadedjur, råttor

SmartPark  0771-808 880 Felparkerade bilar, trasig p-automat.

Felanmälan Hissar  08-779 53 53 Vid problem med hissarna.

Telenor www.telenor.se  020-222 222 Felanmälan bredband.

ComHem www.comhem.se  90 222 Felanmälan Tv.

Fastighetsförvaltare HSB

Robert Brunholtz Växel 08-608 68 00  info.sodertorn@hsb.se

Styrelsen

info@docenten.se

Se hela styrelsen här Docentens styrelse

Fritidskommittén

Fritidskommittèn fritid@docenten.se

John Serratusell, ansv.för samlingslokalen  070-914 84 52  john.serratusell@docenten.se

Susanne Björk, ansv. för fritidsaktiviteter, gym, bastu och pingisrum                                                070-489 01 88  susanne.bjork@docenten.se

Sture Pettersson ansv.för övernattningslgh/snickarboa’ 070-266 17 25  sture@docenten.se

Valberedningen

Håkan Bonander, ordförande  070-492 95 55

Lars Ander, ledamot  070-922 50 09

Lasse Nordgren, ledamot  070-995 71 50