Docentens styrelse

Välkommen till Brf Docentens styrelse 2023/2024

Styrelsen beslutas i samband med den årliga föreningsstämman och styrelsen väljer inom sig självt vilka personer som får posterna ordförande, vice ordförande och sekreterare. Utöver dessa ansvarsområden kan fler verksamhets- eller ämnesområden förekomma.

Styrelsens uppgift i en bostadsrättsförening är att vara föreningens verkställande organ och måste bestå av minst tre personer. Styrelsen ska säkerställa samt företräda föreningens och medlemmarnas intressen.

För att kontakta styrelsen, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@docenten.se alternativt lägg en skrivelse i den vita postlådan bredvid styrelserummet Bergakungsvägen 3 (vid det lilla garaget).

Styrelsemedlemmar 

Ordförande...............Eva Pauli

Vice ordförande........Hasse Edqvist

Sekreterare...............Kristina Bonander

Ekonomiansvarig......Lennart Ebeling

Ledamot....................Hampus Billing

Ledamot....................Annika Clemes

Ledamot....................Härje Widing

HSB-ledamot.............Inger Andersson