Pingisrummet

I anslutning till tvättstugorna vid nummer 16 så finns ett pingisrum. Detta är gratis att använda, men för att komma in behövs en nyckel vilken kvitteras ut hos ansvarig för gymmet.

Har du frågor kontakta Susanne Björk, ansv. för fritidsaktiviteter, gym, bastu och pingisrum 070-489 01 88  susanne.bjork@docenten.se