Stadgar från oktober 2021

Stadgar antagna vid extra medlemsmöte 18 oktober och 21 november 2021