Informationsmöte till våra boende 2022-11-29 kl. 18:30 i gårdshus 10

Samtliga boende inbjudes till ett informationsmöte där vi bland annat kommer att ta upp 2023 års månadsavgifter och eltaxor, det nystartade projektet grannsamverkan, sophanteringen och samtal till fastighetsjouren.